Lek. Magdalena Fijałkowska

map
Lek. Magdalena Fijałkowska
O mnie

Moje zainteresowania w zakresie chorób wewnętrznych to otyłość i choroby współistniejące w tym nadciśnienie tętnicze i cukrzyca typu 2, problemy gastroenterologiczne;

W zakresie immunologii klinicznej: choroby autoimmunizacyjne oraz pierwotne i wtórne niedobory odporności;

W zakresie medycyny pracy: choroby zawodowe w tym nowotwory pochodzenia zawodowego

Lekarz przyjmuje w zakresie:
Języki
angielski
Doświadczenie
Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie
Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Warszawie
Wykształcenie
Akademia Medyczna w Warszawie

Specjalista chorób wewnętrznych, immunologii klinicznej i medycyny pracy,

Certyfikaty

Kursy:

Zasady przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego;

Zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców orzecznictwa o predyspozycjach zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy;

Zasady przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się lub posiadającym pozwolenie na broń i orzecznictwa o predyspozycjach zdrowotnych do posługiwania się bronią w ramach obowiązków zawodowych;

Medycyna morska, tropikalna i podwodna;

Certyfikat medycyny podróży.

map
Centrum Medycyny Pracy
Cybernetyki 19 02-677 Warszawa
500 900 500