Lek. Krystyna Guzek

Krystyna Guzek
map
Krystyna Guzek
Lek. Krystyna Guzek
O mnie

Jest absolwentką studiów drugiego stopnia na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zdobyła specjalizację z dziedziny chorób wewnętrznych w ramach rezydentury (2014-2016) w Instytucie Kardiologii w Warszawie.

Od lat pogłębia swoją wiedzę z obszaru kardiologii.

Ukończyła wiele kursów i warsztatów z echokardiografii i obecnie z powodzeniem wykonuje badania z tego zakresu.

Na co dzień leczy pacjentów z niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową i innymi problemami układu krążenia.

Lekarz przyjmuje w zakresie:
Języki
polski, angielski
map
Szpital Medicover
Al. Rzeczypospolitej 5 02-972 Warszawa
500 900 900