Internista, Kardiolog
Szpital Medicover

Specjalizuję się w kardiologii i chorobach wewnętrznych. Jestem kierownikiem Kliniki Kardiologii. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Wydział Lekarski Uniwersytetu Gdańskiego).

Uzyskałem dyplom z wyróżnieniem za wybitne osiągnięcia w nauce i działalność naukową. Laureat medalu "Primus inter pares". Doktor habilitowany nauk medycznych - tytuł nadany przez Radę Naukową Instytutu Kardiologii w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Jestem autorem i współautorem licznych publikacji naukowych.

W kręgu moich zainteresowań zawodowych leżą:

 • leczenie chorób serca
 • leczenie zaburzeń rytmu serca metodą ablacji
  • ablacja migotania przedsionków,
  • ablacja komorowych zaburzeń rytmu serca,
  • ablacja zaburzeń rytmu serca u pacjentów z wrodzonymi i nabytymi wadami serca,
 • implantacje stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów serca.
Rozwiń

Kardiolog
Szpital Medicover

Lekarz wykonuje USG echo serca

Rozwiń

Kardiolog
Szpital Medicover

Zainteresowania zawodowe: 

 • nowoczesne obrazowanie w kardiologii
 • tomografia komputerowa serca
 • kardiologia interwencyjna
 • obrazowanie w zabiegach zamknięcia uszka LP
 • IUUS
Rozwiń

Internista, Kardiolog
Szpital Medicover

Jestem absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. Posiadam specjalizację z zakresu kardiologii i chorób wewnętrznych. Interesuję się kardiologią zachowawczą, nieinwazyjną diagnostyką kardiologiczną (testy wysiłkowe, Holter) oraz echokardiografią. 

Posiadam duże doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w Klinice Kardiologii i Chorób Metabolicznych Wojskowego Instytutu Medycznego oraz w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. 

Brałam udział w VII Forum Chorób Sercowo - Naczyniowych z Lipidologią w Warszawie oraz I,II i III Konferencji Czasopisma Folia Cardiologica.

Jestem autorką i współautorką wielu publikacji naukowych m.in. "Postępowanie w ostrych powikłaniach zawału serca. Repetytorium z kardiologii", "Zastosowanie testu wysiłkowego w ocenie prognostycznej u pacjentów z kardiomiopatią przerostową" oraz "Jak w codziennej praktyce kardiologicznej interpretować wyniki badania spiroergometrycznego u pacjentów z niewydolnością serca".

Rozwiń

Internista, Kardiolog
Szpital Medicover

W czasie studiów jako wolontariusz, po dyplomie jako starszy asystent, związana z Zakładem Endokrynologii Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Pod kierunkiem prof. J. Tetera uczestniczyła w pracach i badaniach, dotyczących endokrynologii reprodukcji. Prowadziła nowatorskie w tym okresie oznaczanie hormonów w surowicy i krwi i ich rozdział chromatograficzny.

Zainteresowania w zakresie endokrynologii kontynuowała w Klinice Endokrynologii CMKP, gdzie poza uczestniczeniem w pracy klinicznej prowadziła pracownię oznaczania hormonów w krwi, do prowadzenia której wiedzę zdobyła podczas stypendialnego pobytu w Statens Seruminstytut w Kopenhadze, ale również współpracując z Instytutem Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN/ prof. B. Barcikowski.

Stopień doktora pod kierunkiem prof. W. Hartwiga uzyskała z zakresu endokrynologii, następnie przeszła jako starszy wykładowca w obrębie tej samej uczelni do nowopowstałej Kliniki Kardiologii CMKP. W Klinice kontynuowała zainteresowania endokrynologiczne w szerokim aspekcie chorób układu krążenia – szczególnie w odniesieniu do choroby wieńcowej, zawału serca, hypomagnezemii i etiologii zaburzeń hormonalnych u kobiet po zawale serca. Autorka prac i rozdziałów w podręcznikach w tym zakresie.

Rozwiń
Lista lekarzy dla: Kardiolog