Kardiolog
Szpital Medicover

Zainteresowania zawodowe: 

  • nowoczesne obrazowanie w kardiologii
  • tomografia komputerowa serca
  • kardiologia interwencyjna
  • obrazowanie w zabiegach zamknięcia uszka LP
  • IUUS
Rozwiń

Internista, Kardiolog
Szpital Medicover

Jestem absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. Posiadam specjalizację z zakresu kardiologii i chorób wewnętrznych. Interesuję się kardiologią zachowawczą, nieinwazyjną diagnostyką kardiologiczną (testy wysiłkowe, Holter) oraz echokardiografią. 

Posiadam duże doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w Klinice Kardiologii i Chorób Metabolicznych Wojskowego Instytutu Medycznego oraz w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. 

Brałam udział w VII Forum Chorób Sercowo - Naczyniowych z Lipidologią w Warszawie oraz I,II i III Konferencji Czasopisma Folia Cardiologica.

Jestem autorką i współautorką wielu publikacji naukowych m.in. "Postępowanie w ostrych powikłaniach zawału serca. Repetytorium z kardiologii", "Zastosowanie testu wysiłkowego w ocenie prognostycznej u pacjentów z kardiomiopatią przerostową" oraz "Jak w codziennej praktyce kardiologicznej interpretować wyniki badania spiroergometrycznego u pacjentów z niewydolnością serca".

Rozwiń

Internista, Kardiolog
Szpital Medicover

W czasie studiów jako wolontariusz, po dyplomie jako starszy asystent, związana z Zakładem Endokrynologii Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie. Pod kierunkiem prof. J. Tetera uczestniczyła w pracach i badaniach, dotyczących endokrynologii reprodukcji. Prowadziła nowatorskie w tym okresie oznaczanie hormonów w surowicy i krwi i ich rozdział chromatograficzny.

Zainteresowania w zakresie endokrynologii kontynuowała w Klinice Endokrynologii CMKP, gdzie poza uczestniczeniem w pracy klinicznej prowadziła pracownię oznaczania hormonów w krwi, do prowadzenia której wiedzę zdobyła podczas stypendialnego pobytu w Statens Seruminstytut w Kopenhadze, ale również współpracując z Instytutem Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN/ prof. B. Barcikowski.

Stopień doktora pod kierunkiem prof. W. Hartwiga uzyskała z zakresu endokrynologii, następnie przeszła jako starszy wykładowca w obrębie tej samej uczelni do nowopowstałej Kliniki Kardiologii CMKP. W Klinice kontynuowała zainteresowania endokrynologiczne w szerokim aspekcie chorób układu krążenia – szczególnie w odniesieniu do choroby wieńcowej, zawału serca, hypomagnezemii i etiologii zaburzeń hormonalnych u kobiet po zawale serca. Autorka prac i rozdziałów w podręcznikach w tym zakresie.

Rozwiń
Lista lekarzy dla: Kardiolog