Kamil Pytlarski

Kamil Pytlarski
Języki
angielski
Wykształcenie

Lekarz w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej