Kamil Pytlarski

Kamil Pytlarski
Wykształcenie

Lekarz w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej