Dr n.med. Justyna Młodzikowska - Albrecht

35 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy
map
Dr n.med. Justyna Młodzikowska - Albrecht
35 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy
O mnie

Lekarz wykonuje:

  • USG tętnic szyjnych i kręgowych
Lekarz przyjmuje w zakresie:
Języki
angielski
Doświadczenie
Szpital Kliniczny SPSK w Poznaniu;
Oddział Neurologiczny Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ, zastępca ordynatora; Klinika i Katedra Neurologii Wieku Rozwojowego UM im. Karola Marcinkowskiego, asystent; Oddział Neuropediatryczny w Kilonii na Uniwersytecie Christiana -Albrechtsa, staż; Szpital Wojewódzki w Poznaniu, staż; NZOZ Ośrodek Terapii i Promocji Zdrowia Psychicznego w Szamotułach; Areszt Śledczy w Poznaniu; Poradnia Neurologiczna w NS ZOZ CHIRON w Koninie; Prywatna Lecznica Certus; Volkswagen Poznań; MedPolonia; Poradnia Neurologiczna MEDUS w Śremie;
Poradnia Neurologiczna w Centrum Zdrowia Spychalscy w Środzie Wielkopolskiej; Poradnia Neurologiczna w Szpitalu Św. Wojciecha w Poznaniu;
Wykształcenie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Specjalista w zakresie neurologii

Doktorat

Certyfikaty

Dwuletni kurs epileptologii klinicznej, Warszawa

EPNS training course, Warszawa

Roczne stypendium doktoranckie przyznane w związku ze wszczęciem przewodu doktorskiego w dziedzinie neurologii dziecięcej

Stypendium przyznawane młodym naukowcom przez The European Sleep Research Society w celu umożliwienia wzięcia udziału w The 18th Congress of the European Sleep Research Society, Innsbruck.

Przezczaszkowe badanie dupleksowe - kurs podstawowy.

Ultrasonografia dupleksowa i dopplerowa tętnic zewnątrzczaszkowych, ultrasonografia przez czaszkowa - kurs podstawowy.

Kurs Good Clinical Practice ( GCP) oraz Clinical Drug Safety Trainning.

Przynależność do PTN.

 

Publikacje

Analiza obrazu klinicznego pacjentów w wieku rozwojowym z rozpoznanymi torbielami wewnątrzczaszkowymi; Neurologia dziecięca, 2006 r.

Stan padaczkowy u dzieci, "Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci; 2009 r.

Concentration of Il-1β, Il-2, Il-6, TNFα in the blood serum in children with generalized epilepsy treated by valproate;Pharmacological Reports; 2014 r.

The sleep habits and sleep disorders in children with cerebral palsy. A pilot study; Environ Stud.;2006 r.

Influence of a long-disease on sleep habits in children and adolescents with cerebral palsy; Polish J. of Environ; 2007 r. 

Cytokines, epilepsy and antipileptic drug - is there a mutual influence? Pharmacol. Rep.; 2007 r.

Postępy w leczeniu stwardnienia rozsianego ze szczególnym uwzględnieniem postaci o wczesnym początku. W: zmiany w ochronie zdrowia. Promocja. Edukacja. Terapia, Zarządzanie; 2006 r.

Kryteria diagnostyczne bólów głowy związanych ze snem. 2006 r.

Charakterystyka problemów związanych ze snem u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. 2009 r. 

Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci, 2009 r. 

Badania i zespoły neurologiczne oraz ocena ABCDE; 2011 r.

Udary mózgu;2011 r. 

Badanie neurologiczne pacjenta nieprzytomnego i ABCD zaburzeń świadomości; 2012 r.

Ocena neurologiczna pacjenta i zespoły kliniczne; 2012 r.

Skale stosowane w neurologii. 2012 r.

Inne schorzenia i zaburzenia neurologiczne. W:Postępowanie w nagłych przypadkach neurologicznych; 2013 r.

Zaburzenia świadomości oraz wybrane zaburzenia psychiatryczne W: Postępowanie w nagłych przypadkach neurologicznych; 2013 r.

 

map
Centrum Medicover - Poznań Malta
Abpa A. Baraniaka 88 61-131 Poznań
500 900 500
Pon - Pt 8:00 - 20:00
Sob 8:00 - 14:00