Dr n.med. Jarosław Mądzik

Jarosław Mądzik
map
Jarosław Mądzik
Dr n.med. Jarosław Mądzik
O mnie

Zainteresowania zawodowe: diagnostyka obrazowa w pediatrii; diagnostyka ultrasonograficzna w pediatrii (w tym w urologii pediatrycznej); doktorat nt diagnostyki odpływów pęcherzykowo - moczowodanowych pod kontrolą USG ze środkiem kontrastowym ( Sonocystografia mikcyjna)

Języki
angielski
Doświadczenie
Asystent w Zakładzie Radiologii WSzZw Tarnobrzegu (1992-96); Adiunkt w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej AM w Warszawie (1996-2007);starszy asystent w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Instytutu Matki i Dziecka w W-wie; Staże szkoleniowe w Radiologische Universitatsklinik, Graz w Austrii; MRI and Body CT Department ( Boston Medical Center, USA); Radiologische Klinik ABt Padiatrische Radilogie ( Universitat Heidelberg, Niemcy)
Wykształcenie
Akademia Medyczna w Warszawie (1991 r.)

I stopień specjalizacji w zakresie radiodiagnostyki (1995 r.)

II stopień specjalizacji w zakresie radiodiagnostyki (1999 r.)

Doktorat


 

Certyfikaty

Nagroda Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego za najlepszą pracę doktorską (2005 r.)

Liczne kursy z zakresy diagnostyki obrazowej

Udział w licznych konferencjach naukowych polskich i europejskich towarzystw naukowych (w tym czynny udział - wykładowca);

Autor i współautor wielu publikacji naukowych dotyczących diagnostyki obrazowej u dzieci (min.: w Polskim Przeglądzie Radiologii, Polskim Przeglądzie Ultarsonografii. Pediatric Radiology i innych); współautor rozdziałów w książkach z dziedziny Radiologii i Ultrasonografii

Publikacje

Autor i współautor wielu publikacji naukowych dotyczących diagnostyki obrazowej u dzieci (min.: w Polskim Przeglądzie Radiologii, Polskim Przeglądzie Ultarsonografii. Pediatric Radiology i innych). Współautor rozdziałów w książkach z dziedziny Radiologii i Ultrasonografii

map
Szpital Medicover
Al. Rzeczypospolitej 5 02-972 Warszawa
500 900 900