Lek. Jakub Łata

51 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy
map
Lek. Jakub Łata
51 oceny
Średnia z ocen wystawionych przez pacjentów w ankiecie po wizycie u lekarza.
Pytania w ankiecie dotyczą zadowolenia pacjenta z wizyty w Medicover, opinii o lekarzu i jego profesjonalizmie oraz podejściu do wykonywanej pracy
O mnie
  • Zainteresowania zawodowe: astma, POCHP - diagnostyka i leczenie; diagnostyka i leczenie alergii wziewnych i pokarmowych oraz na leki; diagnostyka i leczenie alergii na jady owadów ( osy, pszczoły, trzmiele); immunoterapia w chorobach alergicznych; poradnictwo w zakresie rozpoznawania i leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu; diagnostyka i leczenie nadwrażliwości na leki ( NLPZ, leki znieczulenia miejscowego i ogólnego i inne)
Lekarz przyjmuje w zakresie:
Języki
angielski
Doświadczenie
Lekarski staż podyplomowy w Klinice Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; asystent Gdańskiego UM ( 2007 - 2012); rezydentura z chorób wewnętrznych; indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska; zatrudnienie jako lekarz - badacz w Synexus Polska - Centrum Medyczne Gdynia
Wykształcenie
Akademia Medyczna w Gdańsku
  • dzienne studia doktoranckie na Wydz. Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Specjalista chorób wewnętrznych
  • Lekarz w trakcie specjalizacji w zakresie alergologii
Certyfikaty

 

Pierwsze miejsce i nagroda ufundowana przez OIL w Gdańsku na XII Międzynarodowej Konferencji Studenckiej w Gdańsku

Udział w ponad 100 Konferencjach Naukowych ( krajowych i zagranicznych) z zakresu chorób wewnętrznych i alergologii

Certyfikaty w zakresie poradnictwa antynikotynowego, badań czynnościowych układu oddechowego, diagnostyki i leczenia chorób alergicznych

Współorganizator kursu doskonalącego dla lekarzy POZ "" Problemy w leczeniu astmy i alergii w codziennej praktyce lekarskiej""

Publikacje

Autor i współautor 12 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych z zakresu alergologii klinicznej

map
Centrum Medicover - Grunwaldzka
Aleja Grunwaldzka 472A 80-309 Gdańsk
500 900 500