Lek.dent. Ivanna Boychuk - Bocharova

Lek.dent. Ivanna Boychuk - Bocharova
Lekarz przyjmuje w zakresie:
Języki
polski, angielski, rosyjski