Dr n.med. Dorota Klonowicz

Dr n.med. Dorota Klonowicz
O mnie

Zainteresowania zawodowe:

  • zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej
  • implantologia
Lekarz przyjmuje w zakresie:
Języki
angielski, niemiecki
Doświadczenie
Staż specjalizacyjny w Poradni Chirurgii Stomatologicznej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; NZOZ NEODENTICA; Centrum Stomatologiczne DENTICO; NZOZ Miladent; Nowe Orłowo Dental Clinic; Centrum Stomatologiczne Corona Dent; Centrum Stomatologiczne OK Clinic, Gabinet Stomatologiczny LA ESTE; Centrum Stomatologiczne H CENTRUM; Gabinet Stomatologiczny UNIDENT
Wykształcenie
Gdański Uniwersytet Medyczny

Specjalizacja: chirurgia stomatologiczna

Rozprawa doktorska w zakresie chirurgii stomatologicznej pt: "Komórki tuczne w zmianach okołowierzchołkowych szczęk" 2015 r

Certyfikaty
  • CURRICULUM CHIRURGICZNE, Prof. M. Hurzeler - 3 moduły;
  • PRACTICULUM IMPLANTOLOGII, Dr Szycik;
  • BLOKI KOSTNE, Prof. F. Khoury;
  • KORTYKOTOMIA, Prof. Podesta;
  • Kurs implantologiczny, Prof. M. Hurzeler, Monachium, Niemcy
Publikacje

Współautor publikacji:

"Keloids - current stage of knowledge on pathogenesis and treatment" Magdalena Dobosz, Alicja Renkielska, Dorota Renkielska.

"Ocena wyników leczenia leukoplakii błony śluzowej jamy ustnej" materiał Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dr n. med. Anita Pawłowska, dr n. med. Anna Starzyńska, lek. dent. Dorota Renkielska, dr n. med. Igor Michajłowski, dr n. med. Michał Sobjanek, lek. Izabela Błażewicz, prof. dr hab. med. Adam Włodarkiewicz.

"Kąt nachylenia zęba trzeciego trzonowego dolnego, a możliwość jego wyrznięcia - doniesienie wstępne" lek. dent. Barbara Szkarłat, dr hab. n. med. Anna Wojtaszek-Słomińska, lek. dent. Dorota Renkielska.