Dr n.med. Beata Wajda

Dr n.med. Beata Wajda
Lekarz przyjmuje w zakresie:
Doświadczenie
Staż specjalizacyjny od 2005 r. Klinika Alergologii Uniwersyteckie Centrum Medyczne; Oddział Szpitalny; Klinika Alergologii UCK
Wykształcenie
Akademia Medyczna w Gdańsku

Specjalista w zakresie alergologii

Specjalista w zakresie chorób płuc

Doktorat

Certyfikaty

Członek PTA, PTChP i ERS, Polskiego Towarzystwa Badania nad Snem

Publikacje

"Unexpected death in 10-yo boy with uncontrolled asthma and mega obesity : case report" Allergy, 2019

"Premedication in patients with history suggesting hypersensitivity to iodinated contrast media" Allergy, 2018

"Leczenie chorych na ciężką alergiczną astmę omalizumabem"; 11 Akademia Dermatologii i Alergologii

"Association of genes coding for the alfa5, alfa3 I beta4 subunits of nicotinic receptor with nicotine dependence in the ethnic population of Kashubians, North Poland" Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2013 

"Polimorphism in the site rs12914008 of the CHRNB4 subunit gene may be associated with the fast transition from initial smoking to nicotine dependence (ND)"Eur. Respir. J. 2013

"Reading numbers aloud as a tool for the evaluation of breathlessness in Polish cancer patients" Adv. Palliat. Med. 2010

"Palliative care and COPD-related fatigue : exploring the knowledge", 2009

"Lung function and quality of life after surgical treatment of non-small cell lung cancer : preliminary results"Eur. Respir. J. 2009

"Reading numbers loudly : evaluation of breathlessness at rest in Polish patients with cancer"Eur. Respir. J. 2009

"Allergic rhinitis and its impact on asthma in young adult citizens of Gdynia, Poland" XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Warszawa, June 6-10, 2009

"Analysis of safety, risk factors and pretreatment methods during rush Hymenoptera venom immunotherapy"Eur. Respir. J. 2008

"Influence of passive smoking in childhood on asthma development : ECAP study (preliminary results)"Eur. Respir. J. 2008

"Lung function and quality of life after surgical treatment of non-small cell lung cancer : preliminary results"Eur. Respir. J. 2008

"Analysis of safety, risk factors and pretreatment methods during rush Hymenoptera venom immunotherapy"Int. Arch. Allergy Immunol. 2008

"Badania czynnościowe płuc i jakości życia u chorych po pneumonektomii z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca : doniesienie wstępne" Onkol. Prakt. Klin. 2008

"Badania czynnościowe płuc i jakości życia u chorych po pneumonektomii z powodu niedrobnokomórkowego raka : doniesienie wstępne"Pneumonol. Alergol. Pol. 2008

"Potrzeba opieki paliatywnej u chorych na ciężką postać POChP"Pneumonol. Alergol. Pol. 2008

"Test głośnego czytania liczb : ocena duszności u chorych na choroby nowotworowe z zajęciem układu oddechowego : wyniki wstępne"Pneumonol. Alergol. Pol. 2008

"Wpływ palenia tytoniu na występowanie objawów przewlekłego zapalenia dróg oddechowych wśród uczniów szkół gdyńskich"Pneumonol. Alergol. Pol. 2008

"Zespół jednostronnie jasnego płuca w przebiegu hipoplazji tętnicy płucnej u chorej z objawami astmy oskrzelowej : opis przypadku"Pol. Merk. Lek. 2008