Lek. Beata Kośny

Lek. Beata Kośny
Lekarz przyjmuje w zakresie:
Doświadczenie
Specjalizacja w Oddziale Laryngologicznym Szpitala Pirogowa w Łodzi - I i II stopień specjalizacji
Praca w ZOZ Łódź Bałuty, obecnie MCMB Łódź Bałuty
Wykształcenie
Akademia Medyczna w Łodzi

Specjalista drugiego stopnia w zakresie otolaryngologii

Certyfikaty

Ukończony kurs endoskopowy zatok