Anna Pajor

Anna Pajor
O mnie

Zainteresowania zawodowe:

  • otologia
  • audiologia
Lekarz przyjmuje w zakresie:
Języki
angielski, francuski, rosyjski
Doświadczenie
OD 1980 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodz; Od 1980r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wykształcenie
Akademia Medyczna w Łodzi (1979 r.)

II stopień specjalizacji w zakresie otolaryngologii 1986r.

Specjalista w zakresie audiologii foniatrii 2009r.