Lek. Alina Nowak - Jankowska

Lek. Alina Nowak - Jankowska
Lekarz przyjmuje w zakresie:
Języki
angielski, francuski, rosyjski