Lek. Aleksandra Cyran - Sudak

Lek. Aleksandra Cyran - Sudak
Lekarz przyjmuje w zakresie:
Języki
angielski
Doświadczenie
Praca w Poradni Medycyny Pracy WOMP CP-L w Łodzi, praca w Oddziale Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
Wykształcenie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi (2007 r.)

Specjalista w zakresie medycyny pracy

Certyfikaty

Uprawnienia do badań w narażeniu na promieniowanie jonizujące

Uprawnienia do badań kierowców