Dr n.med. Agnieszka Żalińska

Agnieszka Żalińska
Agnieszka Żalińska
Dr n.med. Agnieszka Żalińska
Lekarz przyjmuje w zakresie:
Doświadczenie
ICZMP w Łodzi; Zakład Ginekologii Prenatalnej w ICZMP w Łodzi
Wykształcenie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Lekarz w trakcie specjalizacji z ginekologii

Doktorat

Certyfikaty

Kurs ultrasonografii i echokardiografii płodowej.

Certyfikat podstawowego badania serca płodu.

Certyfikat sekcji ultrasonografii PTGiP.

Publikacje
  1. Narbutt J., Wojtczak M., Zalinska A., Salinski A., Przybylowska-Sygut K., Kuna P., Majak P., Sysa-Jedrzejowska A., Lesiak A. The A/A genotype of an interleukin - 17 A polymorphism predisposes to increased severity of atopic dermatitis and coexistence with asthma. Clin Exp Dermatol. 2015 Jan; 40(1):11-6. 
  2. Zalinska A., Korabiewska S., Krekora M., Michalak K., Kopala M., Cichos E., Romanowicz H., Slodki M., Respondek-Liberska M. Single Fetal Cardiac Tumors and follow-up based on 13 cases from the Fetal Cardiac Referral Center in 1993-2017. Prenatal Cardiology. 7(1); 2017 (12)
  3. Murlewska J., Zalinska A., Roik D., Werner B., Respondek-Liberska M. Isolated Double Aortic Arch (DAA) - prenatal detection with postnatal follow up, case report and literature review. Prenatal Cardiology. 2018 (12); 8(1): 64-70
  4.  Murlewska J., Kucmierz J., Witkowski S., Zalinska A., Respondek-Liberska M. Prenatal diagnosis of criss-cross heart with congenitally corrected transposition of the great arteris and aortic coarctation - case report. PREPRIN 2015 Jan;40(1):11-6.2015 Jan;40(1):11-6.