Lek. Agnieszka Ostrowska - Otmianowska

Lek. Agnieszka Ostrowska - Otmianowska
Wykształcenie

Lekarz w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej