Lek. Agnieszka Łebek - Szatańska

Agnieszka Łebek - Szatańska
map
Agnieszka Łebek - Szatańska
Lek. Agnieszka Łebek - Szatańska
O mnie

Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa chorób układu dokrewnego, z uwzględnieniem testów wykonywanych w warunkach zarówno ambulatoryjnych, jak w szpitalnych,

Leczenie farmakologiczne chorób endokrynnych

Kwalifikacja do leczenia operacyjnego w chorobach układu endokrynnego

Diagnostyka i kwalifikacja do leczenia operacyjnego zmian ogniskowych w nadnerczach,

Rak kory nadnerczy - diagnostyka oraz prowadzenie leczenia uzupełniającego mitotanem,

Diagnostyka i leczenie niedoczynności kory nadnerczy,

Diagnostyka i leczenie zespołu Cushinga w tym postaci ACTH-zależnych i niezależnych, przewlekła sterydoterapia i ocena jej powikłań, odstawianie GKS,

Diagnostyka 9 w tym diagnostyka różnicowa, wykluczenie postaci nerkowych) i leczenie wtórnych/hormonalnych postaci nadciśnienia tętniczego, ze szczególnym uwzględnieniem hiperaldosteronizmu pierwotnego i pheochromacytoma,

Zaburzenia miesiączkowania hormonalne, WPN, PCOS,

Choroby przytarczyc, osteoporoza,

Diagnostyka hipoglikemii, stany insulooporności,

Diagnostyka i leczenie chorób tarczycy, niedoczynność tarczycy w ciąży

 

Lekarz przyjmuje w zakresie:
Języki
angielski
Doświadczenie
Staż podyplomowy w Szpitalu Bielańskim (2009-2010 r.), lekarz rezydent w Klinice Kardiologii II Wydziału Lekarskiego WUM, Szpital Bielański w Warszawie (2010-2014 r.), lekarz internista/podstawowej opieki zdrowotnej w SZPLO Warszawa Bemowo-Włochy (2011-2012 r.), lekarz rezydent w I Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Zaburzeń Metabolicznych i Pododdziałem Diagnostyki  Endokrynologicznej w Szpitalu Bielańskim w Warszawie (2014 r.),lekarz rezydent w I Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdz
Wykształcenie
Warszawski Uniwersytet Medyczny (2009 r.)

Lekarz w trakcie specjalizacji z endokrynologii

Certyfikaty

Ukończone kursy i szkolenia: udział w posiedzeniach klinicznych w Klinice Endokrynologii CMKP oraz międzyklinicznych zebraniach naukowych - „Bielański Sandwich”- w Szpitalu Bielańskim, udział w posiedzeniach naukowych Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego , konferencje, kursy i szkolenia doskonalące w chorobach wewnętrznych, endokrynologii, diabetologii i kardiologii, m.in.: „Andrologia” 19-23 czerwca 2017, Klinika Endokrynologii CMKP, Szpital Bielański, W-wa „ Postępy Endokrynologii i Diabetologii” 25-27 maja 2017, Jurata „ Warszawskie Dni Nadciśnienia Tętniczego. Nadciśnienie Tętnicze w różnych sytuacjach klinicznych – częste problemy i optymalne decyzje w praktyce”, 10 grudnia 2016, Warszawa „ XXII Jesienna Szkoła Endokrynologii”, 24-26 listopada 2016, Zakopane „ XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego” 15-17 września 2016, Katowice „3.Sympozjum – Diagnostyka i Leczenie Wtórnego i Opornego Nadciśnienia Tętniczego”, 18 listopada 2015, Warszawa „Podstawy endokrynologii praktycznej”, 14-18 października 2013, CMKP, Warszawa kilkukrotny udział w Zjazdach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 2007-2014 kilkukrotny udział w konferencjach „Interna” oraz „Jesieni Internistycznej” Medycyny Praktycznej w latach 2010-2016, pozostałe: „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych (BLS,AED,ALS – zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji)”, 28-29 listopada 2011, CMKP, Warszawa

Publikacje

Dorobek naukowy:1. Cacko A., Cenkier M., Łebek A., Niebisz A., Jasik M. "Ocena częstości występowania depresji w populacji chorych na cukrzycę przy użyciu skali Becka", sesja plakatowa, X Jubileuszowe Warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej 2008r., Polski Przegląd Kardiologiczny, 2008, 10, Supl.1 , 2. Agnieszka Łebek-Szatańska, Sebastian Przychodzeń, Marek Dąbrowski. Subclavian vein thrombosis after pacemaker implantation. Acta Angiologica 2013,19, 2:93-98 3. Agnieszka Łebek-Szatańska, Anna Pośnik-Kisło, Wiesława Błaszak-Ciećwierska, Marek Dąbrowski. Severe thrombocytopenia soon after drug-eluting stent implantation in ST-elevation myocardial infarction. Postępy w Kardiologii Interwencyjnej/Advances in Interventional Cardiology 2015; 11, 4 (42): 354–356, IF: 0,131 4. Agnieszka Łebek-Szatańska, Łukasz A. Małek, Agata Popielarz-Grygalewicz, Marek Dąbrowski. Wrodzony brak osierdzia— obrazowanie nieinwazyjne/Congenital absence of the pericardium —noninvasive imaging. Kardiologia Polska 2015; 73, 3: 223, IF: 0,489 5. Agnieszka Łebek-Szatańska, Waldemar Misiorowski, Wojciech Zgliczyński. Iatrogenic hypoparathyroidism –not only after thyroid surgery…/ Jatrogenna niedoczynność przytarczyc – nie tylko strumektomia...Postępy Nauk Medycznych/Progress In Medicine, t. XXVIII, nr12, 2015, 869-873 6. Lucyna Papierska, Marta Juszczyszyn, Karolina Nowak, Agnieszka Łebek-Szatańska, Piotr Glinicki. „Czy częstość występowania wtórnej niedoczynności kory nadnerczy jest niedoszacowana, czy raczej przeszacowana?” Sesja Plakatowa XXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, 15-17.09.2016, Katowice 7. Agnieszka Łebek-Szatańska, Zbigniew Łebek, Piotr Kardaszewicz, Marek Dąbrowski. A large tumour of the left atrium -a 10-year follow-up. Hellenic J Cardiol. 2016 (57): 441-444, IF:1,127 8. Agnieszka Łebek-Szatańska, Lucyna Papierska. „Diagnostyka hormonalna pierwotnego hiperaldosteronizmu – nowe wytyczne, stare problemy”. Postępy Nauk Medycznych/Progress In Medicine, 2016; XXIX(12): 915-920 9. Glinicki P., Bednarek-Papierska L., Łebek-Szatańska A., Ostrowska M., Kruszyńska A., Jeske W., Zgliczyński W. „pro-SAAS nowy biomarker w diagnostyce biochemicznej guza chromochłonnego (pheochromocytoma) – doniesienie wstępne”. Sesja Plakatowa XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, 3-6.09.2017 Kraków, 10. Glinicki P., Bednarek-Papierska L., Łebek-Szatańska A., Ostrowska M., Kruszyńska A., Jeske W., Zgliczyński W. „Chromogranina A i B w diagnostyce biochemicznej guzów hormonalnie czynnych wydzielających katecholaminy – doniesienie wstępne”. Sesja Plakatowa XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, 3-6.09.2017 Kraków 11. Glinicki P., Bednarek-Papierska L., Łebek-Szatańska A., Ostrowska M., Kruszyńska A., Jeske W., Zgliczyński W. „Sekretogranina II (Sg II) u pacjentów z guzem pheochromocytoma – doniesienie wstępne”. Sesja Plakatowa XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, 3-6.09.2017 Kraków

Członek Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

Nagrody i wyróżnienia: najlepszy wynik egzaminu na kierunek lekarski Akademii Medycznej w Warszawie, wyróżnienie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie za 3 najlepszy wynik Lekarskiego Egzaminu Państwowego, Dyplom Jury I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Profesora Andrzeja Szczeklika "Przychodzi Wena do Lekarza" za zajęcie II miejsca w kategorii "Poezja"

map
Centrum Medicover - Jerozolimskie
Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa
500 900 500
Pon - Pt 7:00 - 20:00
Sob 8:00 - 14:00
Nd 8:00 - 14:00 (tylko pediatra, internista)