Jakie jest działanie szczepionki Pfizer/BioNTech?

Od chwili wybuchu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wielu naukowców podejmowało wspólne działania z firmami farmaceutycznymi w celu opracowania skutecznej i bezpiecznej szczepionki przeciw SARS-CoV-2. Priorytetem jest bowiem zatrzymanie pandemii, która jest związana z ogromną śmiertelnością na całym świecie.

 

Spis treści: 

  1. Jak działa szczepionka Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech?
  2. Szczepionka Pfizer skuteczność
  3. Dawkowanie szczepionki Pfizer
  4. Skutki uboczne szczepionki Pfizer

Jak działa szczepionka Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech?

Szczepionka Comirnaty została opracowana przez naukowców współpracujących z firmą Pfizer/BioNTech. Na razie ma ona wskazanie do stosowania wyłącznie przez osoby dorosłe, jednak trwają badania nad rozszerzeniem ich wykorzystania również u dzieci. 

Szczepionkę opracowano z wykorzystaniem metody mRNA. Szczepionka zawiera zmodyfikowany fragment wirusa, który stanowi swoistą instrukcję dla organizmu dotyczącą produkcji białka S wirusa (tzw. białka kolca). Tym samym dochodzi do sytuacji, w której układ immunologiczny rozpoznaje to białko jako obce i "uczy się" jak walczyć, gdy dojdzie do kontaktu z koronawirusem.

Szczepionka Pfizer skuteczność

Badania kliniczne prowadzone przez firmę Pfizer/BioNTech wskazują, że opracowane przez nich szczepienie wykazuje 95-proc. skuteczność. Skuteczność oceniano na podstawie liczby osób z potwierdzonym zakażeniem od 7. dnia po otrzymaniu 2. dawki. Do analizy włączono 35 tys. osób. Badani podzieleni zostali na dwie grupy, z czego jedna otrzymała szczepionkę, a druga placebo.

Dawkowanie szczepionki Pfizer

Pacjent, który uzyskał skierowanie i został mu wyznaczony termin zgłasza się do punktu szczepienia, gdzie jest kwalifikowany do podania pierwszej dawki szczepienia. Jeżeli osoba kwalifikująca zezwoli, to pacjent otrzymuje pierwszą dawkę preparatu.

Przez co najmniej 15 minut po szczepieniu należy pozostać w placówce medycznej. Podczas pierwszej wizyty szczepiennej zostaje ustalony termin podania kolejnej dawki. W przypadku preparatu Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech, odstęp między dawkami wynosi obecnie 5 tygodni. Co ważne, aby otrzymać drugą dawkę nie trzeba się ponownie rejestrować.

Pełną ochronę poszczepienną deklarowaną przez producenta pacjent zyskuje po upływie co najmniej 7 dni od momentu przyjęcia drugiej dawki.

Skutki uboczne szczepionki Pfizer

Jak każda szczepionka, tak również Comirnaty może u niektórych pacjentów powodować wystąpienie niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP). Zgłaszane przez pacjentów NOPy zostały pogrupowane w zależności od częstotliwości ich występowania.

Po podaniu szczepionki firmy Pfizer bardzo często, czyli u więcej niż 1 na 10 szczepionych, występowały objawy, takie jak ból i obrzęk w miejscu podania preparatu. Ponadto pacjenci zgłaszali pojawiające się bóle głowy, mięśni i stawów, zmęczenie oraz wystąpienie dreszczy i gorączki.

Niepożądane objawy poszczepienne, które występowały maksymalnie u 1 na 10 osób zaszczepionych – określane jako często występujące to: zaczerwienienia w miejscu wstrzyknięcia oraz nudności.

Niezbyt często, tj. maksymalnie 1 na 100 osób zgłaszała powiększenie węzłów chłonnych, złe samopoczucie, bóle kończyn, bezsenność i/lub uczucia swędzenia w miejscu wkłucia.

O rzadkich, niepożądanych działaniach poszczepiennych mówi się wówczas, gdy zostały zgłoszone przez maksymalnie 1 na 100 osób. Odnotowano tylko jeden NOP występujący z tą częstotliwością – ostre obwodowe porażenie nerwu twarzowego.

Szczepionka firmy Pfizer może powodować także objawy o nieznanej częstotliwości. Zdarzały się przypadki, że u osób po podaniu szczepienia wystąpiła ciężka reakcja alergiczna.

Niepożądane objawy poszczepienne nie powinny zazwyczaj występować dłużej niż kilka dni. Ważne jest, aby o ewentualnych NOP’ach szczepienia poinformować lekarza.

Jak zgłosić niepożądane objawy poszczepienne?

Jeśli zauważymy u siebie niepożądane objawy poszczepienne, należy skorzystać z konsultacji telemedycznej Medicover (500 900 510), czatu z lekarzem Medicover, bądź porady u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

W przypadku braku kontaktu z lekarzem, istnienie możliwość zgłoszenia działań niepożądanych samodzielnie na stronie: https://smz.ezdrowie.gov.pl/ lub do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Dowiedz się więcej o szczepieniach przeciwko COVID-19.