Jaka działa szczepionka przeciwko COVID-19? Jak wygląda podanie drugiej dawki szczepionki Moderna?

Szczepionka Moderna.

Szczepionka Moderna została dopuszczona do stosowania u pacjentów powyżej 18 roku życia, jest preparatem całkowicie bezpiecznym. Ze względu na brak aktywnej cząstki wirusa SARS-CoV-2 nie może dojść do zakażenia i rozwoju infekcji COVID-19 po przyjęciu preparatu.

Spis treści: 

  1. Na czym polega działanie szczepionki COVID-19 Vaccine Moderna?
  2. Ile dawek szczepionki Moderny należy przyjąć?
  3. Jaka jest skuteczność szczepionki Moderna?
  4. Niepożądane odczyny poszczepienne szczepionki Moderna

Na czym polega działanie szczepionki COVID-19 Vaccine Moderna?

Szczepionka Moderna, podobnie jak preparat Pfizer, wykorzystuje nieaktywną cząstkę mRNA (materiału genetycznego) wirusa. Koronawirus, aby przeniknąć do organizmu człowieka wykorzystuje specjalne białko, przypominające wyglądem kolec - to tzw. białko szczytowe, znajduje się na powierzchni wirusa i jest pierwszym, z jakim styka się układ odpornościowy. Podczas przygotowania szczepionki firma Moderna wykorzystuje ten mechanizm, izolując owo białko.

Po wstrzyknięciu preparatu do organizmu człowieka w formie szczepionki wywoływana jest reakcja układu immunologicznego, który odczytuje informację genetyczną znajdującą się w szczepionce (rozpoznaje zagrożenie) oraz pobudza organizm do walki z obcym białkiem. Szczepionka pozwala wcześnie zidentyfikować białko wirusa SARS-CoV-2 jako zagrożenie oraz rozpoczyna mechanizmy mające na celu eliminację zagrożenia.

Koronawirus struktura.

Ile dawek szczepionki Moderny należy przyjąć?

Uzyskanie pełnej ochrony po szczepieniu osiągane jest po przyjęciu dwóch dawek preparatu. Aby rozpocząć procedurę należy zarejestrować się na szczepienie, po czym zgłosić w wyznaczonym terminie w placówce, gdzie w pierwszej kolejności przeprowadzone jest badanie lekarskie (kwalifikacja na szczepienie odbywa się na podstawie ankiety, nie tylko przez lekarzy, takie uprawnienia posiadają również pielęgniarki i ratownicy). Przyjmuje ono standardową formę, stosowaną przy każdym szczepieniu. Jeżeli stan zdrowia na to pozwala, lekarz wyraża zgodę na zaszczepienie pacjenta.

Należy pamiętać, że po szczepieniu powinno się pozostać w placówce medycznej przez co najmniej 15 minut, aby możliwe było udzielenie pomocy medycznej, gdyby u pacjenta wystąpiły działania niepożądane. Drugą dawkę szczepienia należy przyjąć nie później niż 42 dni od daty pierwszego szczepienia.

Pełną odporność pacjent uzyskuje po upływie co najmniej 14 dni od momentu przyjęcia drugiej dawki preparatu.

Testy w kierunku przeciwciał anty-SARS-CoV-2 dostępne w Medicover

PO PRZECHOROWANIU

Przeciwciała przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2 całkowite ilościowo (przeciwko domenie RBD)

Cena: od 135 zł

KUP ONLINE

PO SZCZEPIENIU

Przeciwciała przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2 IgG ilościowo (przeciwko domenie RBD)

Cena: od 120 zł

KUP ONLINE

Jaka jest skuteczność szczepionki Moderna?

Dotychczasowe badania preparatu Moderny wskazują, że szczepionka cechuje się wysokim poziomem skuteczności, szacowanym na poziomie 95% (w zakresie zapobiegania ciężkiemu przebiegowi COVID-19. Ponadto obserwuje się, że pożądane efekty działania szczepionki nie maleją wraz z czasem, a odporność na wirusa SARS-CoV-2 obserwowana jest w okresie nawet 6 miesięcy od ukończenia podstawowego cyklu szczepienia.

Niepożądane odczyny poszczepienne szczepionki Moderna

Niepożądane odczyny poszczepienne po przyjęciu preparatu firmy Moderna pojawiały się z różną częstotliwością. W oparciu o prowadzone badania kliniczne wyodrębniono pięć grup, klasyfikując tym samym skutki uboczne jako występujące:

  • bardzo często (u więcej niż 1 osoby na 10 zaszczepionych),
  • często (u nie więcej niż 1 osoby na 10 zaszczepionych),
  • niezbyt często (występujące maksymalnie u 1 osoby na 100), (1/1000 – 1/100),
  • rzadkie (maksymalnie u 1 osoby na 1000),
  • bardzo rzadko -<1/10000.

Ponadto obserwowane były działania niepożądane, dla których nie można określić częstotliwości. Wśród nich wymienić należy nadwrażliwość lub reakcję anafilaktyczną.

ZDROWIE PO COVID-19
Pakiet badań diagnostycznych

SPRAWDŹ

Najczęstsze skutki uboczne po szczepieniu preparatem Moderna

Wśród najczęściej zgłaszanych objawów niepożądanych wymieniano obrzęk lub ból w miejscu podania szczepionki, a także bóle głowy, stawówmięśni, nudności lub wymioty, gorączkę, dreszcze, uczucie wzmożonego zmęczenia oraz limfadenopatię.

Często odnotowywano przypadki niepożądanych objawów poszczepiennych, dotyczących bezpośrednio miejsca podania preparatu. Pacjenci zgłaszali występowanie wysypki, pokrzywki lub zaczerwienienia, a także wysypki występującej nie tylko w miejscu wkłucia.

Niezbyt często pojawiało się uczucie swędzenia w miejscu podania szczepionki. Wśród rzadko zgłaszanych symptomów pojawiały się reakcje polegające na obrzęku twarzy czy ostrym obwodowym porażeniu nerwu twarzowego.

Producent preparatu zaznacza, że w większości przypadków pojawiające się działania niepożądane przyjmowały łagodny przebieg i ustępowały w ciągu kilku dni.

Dowiedz się więcej

Odporność po szczepionce przeciwko COVID-19

https://www.medicover.pl/koronawirus/szczepionka/odpornosc-po-szczepieniu/

Jak powstaje szczepionka?

https://www.medicover.pl/koronawirus/szczepionka/jak-powstaje/

Koronawirus szczepionka

https://www.medicover.pl/koronawirus/szczepionka/