Szczepienie przeciwko COVID-19 dzieci w grupie wiekowej 12-15 lat.

Od maja 2021 r. ruszyła rejestracja na szczepienia osób w wieku 16 i 17 lat, a od czerwca 2021  w Polsce rozpoczęto szczepienie dzieci od 12. roku życia. Na ten moment dzieci są szczepione wyłącznie preparatem Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech, ponieważ jest on jedynym obecnie dostępnym o skuteczności i bezpieczeństwie potwierdzonych w badaniach klinicznych w tej grupie wiekowej.

EMA (Europejska Agencja Leków) dopuściła warunkowo szczepionkę Comirnaty do stosowania w grupie wiekowej 12-15 lat 28 maja 2021 r. Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego i stanowiskiem Europejskiej Agencji Leków (EMA) szczepienie podawane powinno być w schemacie dwudawkowym z zachowaniem odstępu 3 tygodni.

W grupie osób 16 lat i powyżej szczepienie preparatem Comirnaty zostało zatwierdzone już wcześniej.

Spis treści: 

 1. Szczepienie przeciw COVID-19 – wyniki badań u dzieci
 2. Szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci rejestracja
 3. Szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci kwestionariusz

Szczepienie przeciw COVID-19 – wyniki badań u dzieci

Wyniki badania klinicznego z udziałem dzieci w wieku 12-15 lat zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie New England Journal of Medicine 27 maja 2021 r.

Było to badanie z randomizacją (czyli losowym doborem uczestników badania do grupy otrzymującej szczepienie lub placebo). Ani badany, ani badacz, ani lekarz czy pielęgniarka podający preparat nie wiedzieli, czy dane dziecko otrzymuje szczepionkę, czy placebo (było to badanie z potrójnym zaślepieniem), co zwiększa wiarygodność otrzymanych wyników.

Skuteczność u dzieci w wieku 12-15 lat

Skuteczność szczepionki była oceniana jako wystąpienie potwierdzonej infekcji COVID-19 przynajmniej 7 dni od otrzymania 2. dawki. Skuteczność w grupie wiekowej 12-15 lat wyniosła 100 proc.

W grupie 1005 badanych otrzymujących szczepionkę Comirnaty nikt nie zachorował, a wśród 978 uczestników otrzymujących placebo odnotowano 16 przypadków (do tej analizy włączono wyłącznie osoby bez oznak przebytej wcześniej infekcji). Żadne dziecko nie miało ciężkiego przebiegu COVID-19.

Skuteczność w grupie młodzieży 16-18 lat oceniono razem z pozostałymi grupami wiekowymi, dla których określono już wcześniej skuteczność szczepionki przeciwko COVID-19 na poziomie 95 proc.

Bezpieczeństwo u dzieci w wieku 12 lat i starszych

Oceniano występowanie miejscowych i ogólnoustrojowych działań niepożądanych, które pacjenci odnotowywali w dzienniku elektronicznym przez 7 dni po każdej dawce szczepionki. Działania niepożądane, inne niż raportowane w dzienniczku oraz ciężkie działania niepożądane były odnotowywane przez miesiąc od momentu otrzymania 1. dawki i 6 miesięcy od otrzymania 2. dawki.

Szczepienia przeciw COVID-19 dzieci a działania niepożądane

Działania niepożądane były zwykle łagodne lub umiarkowane. Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi u dzieci w wieku 12-15 lat były ból w miejscu wstrzyknięcia (> 90 proc.), ból głowyzmęczenie (> 70 proc.), ból mięśni i dreszcze (> 40 proc.) oraz ból stawów i gorączka (> 20 proc.).

U dzieci w wieku 16 lat i starszych najczęstszymi działaniami niepożądanymi były ból w miejscu wstrzyknięcia (>80 proc.), zmęczenie (> 60 proc.), ból głowy (> 50 proc.), ból mięśni i dreszcze ( 30 proc.), ból stawów (> 20 proc.), gorączka i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia (> 10 proc.). 

Częstość występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych
w grupie wiekowej 12-15 lat

Bardzo częste

(mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

Częste

(mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 osób):

Niezbyt częste(mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 100 osób):

Rzadkie(mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 1000 osób):

Częstość nieznana(nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • ból głowy,
 • biegunka,
 • ból stawów,
 • ból mięśni,
 • ból w miejscu wstrzyknięcia,
 • zmęczenie,
 • dreszcze,
 • gorączka,
 • obrzęk w miejscu wstrzyknięcia.
 • nudności,
 • wymioty,
 • zaczerwienie w miejscu wstrzyknięcia.
 • limfadenopatia,
 • reakcja nadwrażliwości (np. wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy),
 • bezsenność,
 • ból kończyny,
 • złe samopoczucie,
 • świąd w miejscu wstrzyknięcia.
 • ostre obwodowe porażenie nerwu twarzowego.

Przeczytaj artykuł: Jak postępować w przypadku wystąpienia działania niepożądanego?

Szczepienia COVID dzieci a niepożądane odczyny poszczepienne (NOP).

Szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci rejestracja

Dziecko można zarejestrować na szczepienie*:

 • kontaktując się z wybranym punktem szczepień, 
 • przez bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989,
 • wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie,
 • poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl.

*Opracowano na podstawie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ruszaja-szczepienia-dla-nastolatkow--rozpoczela-sie-rejestracja-mlodziezy-w-wieku-16-i-17-lat (dostęp: 08.06.2021 r.), https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-przeciw-covid-19-dla-12-15-latkow (dostęp: 08.06.2021 r.).

Szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci kwestionariusz

Przed szczepieniem należy wypełnić za dziecko kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego (dostępny jest na stronie: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-przeciw-covid-19-dla-12-15-latkow).

Kwestionariusz jest dla osoby kwalifikującej na szczepienie podstawą, czy dziecko może być zaszczepione w danym terminie. Kwestionariusz musi zostać podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna. Wypełnienie kwestionariusza w domu sprawia, że rodzic nie musi przychodzić z dzieckiem na szczepienie – warunkiem jest przyjście dziecka do punktu szczepień z wypełnionym i podpisanym przez rodzica/opiekuna formularzem.

Na razie dzieci szczepione są wyłącznie w punktach szczepień, ale od września planowana jest akcja szczepień w szkołach.

Dowiedz się więcej, o planowanych w placówkach oświatowych szczepieniach ze strony rządowej: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/wkrotce-rusza-szczepienia-uczniow-od-12-roku-zycia.

Autor: mgr Agata Stróżyk, Specjalista ds. Informacji Medycznej, Dietetyk kliniczny, sportowy i pediatryczny

Referencje:

 1. Frenck R.W., Klein N.P., Kitchin N. i wsp. Safety, Immunogenicity, and Efficacy of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Adolescents. N Engl J Med. 2021 May 27:NEJMoa2107456. doi: 10.1056/NEJMoa2107456.
 2. ChPL Comirnaty (aktualizacja: 31.05.2021 r.)
 3. https://www.ema.europa.eu/en/news/first-covid-19-vaccine-approved-children-aged-12-15-eu (dostęp: 08.06.2021 r.).
 4. https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-przeciw-covid-19-dla-12-15-latkow (dostęp: 08.06.2021 r.).
 5. https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-evaluating-use-covid-19-vaccine-comirnaty-young-people-aged-12-15 (dostęp: 08.06.2021 r.).
 6. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ruszaja-szczepienia-dla-nastolatkow--rozpoczela-sie-rejestracja-mlodziezy-w-wieku-16-i-17-lat (dostęp: 08.06.2021 r.).