Co należy wiedzieć o szczepionce AstraZeneca?

Vaxzevria to nazwa szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19. Preparat opracowany został przez firmę AstraZeneca i dopuszczony do użytku dla osób powyżej 18 roku życia przez Europejską Agencję Leków.

Spis treści:

  1. Działanie szczepionki AstraZeneca (Vaxzevria)
  2. Jak dawkować szczepionkę AstraZeneca?
  3. Skuteczność szczepionki AstraZeneca
  4. Szczepionka AstraZeneca skutki uboczne

Działanie szczepionki AstraZeneca (Vaxzevria)

Mechanizm działania szczepionki Vaxzevria jest dość podobny do stosowanego w preparatach Pfizer’a i Moderny. Zastosowano tu jednak metodę wektorową, w której wykorzystuje się zmodyfi kowany wektor wirusowy (transporter) ‒ szympansi adenowirus. Jego zadaniem jest przeniesienie sekwencji genetycznej kodującej białko S koronawirusa.

Zarówno wektor, jak i sekwencja genetyczna koronawirusa, które wprowadza się do organizmu, są nieszkodliwe, ponieważ zostały zmodyfikowane biotechnologicznie, aby wyeliminować ryzyko zakażenia po szczepieniu. Zadaniem szczepionki jest bowiem “nauczenie” układu immunologicznego prawidłowej reakcji na pojawiające się zagrożenie. Gdy dochodzi do zakażenia koronawirusem, organizm potrzebuje czasu, aby układ odpornościowy zidentyfikował wroga oraz wdrożył mechanizmy obronne potrzebne do zwalczenia choroby.

Szczepionka firmy AstraZeneca działa podobnie, jednak organizm nie musi radzić sobie z "żywym" wirusem, dzięki czemu ma możliwość wytworzenia odpowiedniej reakcji obronnej w warunkach bezpiecznych. Gdy dojdzie do kontaktu z wirusem po uzyskaniu pełnej odporności poszczepiennej organizm będzie wiedział, jak zwalczyć zagrożenie nim dojdzie do rozwoju procesu chorobowego.

Testy w kierunku przeciwciał anty-SARS-CoV-2 dostępne w Medicover

PO PRZECHOROWANIU

Przeciwciała przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2 całkowite ilościowo (przeciwko domenie RBD)

Cena: od 135 zł

KUP ONLINE

PO SZCZEPIENIU

Przeciwciała przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2 IgG ilościowo (przeciwko domenie RBD)

Cena: od 115 zł

KUP ONLINE

Jak dawkować szczepionkę AstraZeneca?

Procedura postępowania do momentu przyjęcia pierwszej dawki szczepienia jest taka sama, jak w przypadku innych preparatów. Na szczepienie należy się zarejestrować, a następnie zgłosić do placówki medycznej wykonującej szczepienie w ustalonym terminie.

Podanie preparatu powinno zostać poprzedzone kwalifikacją lekarską (obecnie nie tylko lekarze, lecz także pielęgniarki i ratownicy posiadają takie uprawnienia). Należy pamiętać, że szczepionkę mogą przyjąć osoby zdrowe, u których nie występują przeciwwskazania.

 

Producenci zalecają, aby w celu uzyskania pełnej ochrony drugą dawkę szczepionki firmy AstraZeneca podawać między 4. a 12. tygodniem od pierwszej dawki. W okresie między pierwszą a drugą dawką pacjent posiada pewną odporność, jednak nie jest ona jeszcze pełna. Właściwa ochrona uzyskiwana jest po upływie co najmniej 15 dni od momentu otrzymania drugiej dawki preparatu.

Skuteczność szczepionki AstraZeneca

Skuteczność preparatu AstraZeneca początkowo deklarowana była na poziomie 79%, jednak po dokładnej analizie wyników badań klinicznych prowadzonych w Ameryce oszacowano, że jest ona nieco niższa i wynosi 76%.

Z informacji przekazanych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wynika, że skuteczność szczepienia firmy AstraZeneca szacowana jest na poziomie 60%. W badaniach klinicznych, które były podstawą oceny, większość osób szczepionych, to pacjenci w grupie wiekowej 18-55 lat.

Szczepionka AstraZeneca skutki uboczne

Działania niepożądane wystąpić mogą po przyjęciu preparatu AstraZeneca tak samo, jak w przypadku każdych szczepionek lub leków. Obecnie zgłaszane przez pacjentów skutki uboczne zostały sklasyfikowane w trzech grupach, w oparciu o częstotliwość ich występowania.

Bardzo często obserwowano efekty uboczne po szczepieniu preparatem, takie jak: bóle głowy, mięśni, stawów, nudności, dolegliwości bólowe i tkliwość w miejscu wstrzyknięcia. Zgłaszano, że w miejscu, w którym został podany preparat występowało uczucie wzmożonego swędzenia, siniak oraz ucieplenie. Pacjenci zgłaszali wystąpienie dużego zmęczenia i złego samopoczucia, którym towarzyszyły również dreszcze i gorączka. Tego typu objawy wystąpić mogą u więcej niż 1 osoby na 10 zaszczepionych.

Niepożądany odczyn poszczepienny występujący u nie więcej niż 1 osoby na 10 pozwoliły sklasyfikować symptomy jako częste. Wśród nich pacjenci zgłaszali dolegliwości, takie jak: wymioty i gorączka powyżej 38 stopni, a także obrzęk bądź rumień w miejscu wstrzyknięcia preparatu.

Dowiedz się więcej: Niepożądane odczyny poszczepienne po szczepionce przeciwko COVID-19

Niezbyt często, czyli u maksymalnie 1 na 100 osób pojawiały się niepożądane skutki w postaci świądu, wysypki, zawrotów głowy, wzmożonej potliwości, senności, mniejszego apetytu oraz limfadenopatii.

Wystąpienie niepokojących objawów po podaniu szczepionki powinno skutkować konsultacją z lekarzem, który oceni, czy dolegliwości są następstwem szczepienia oraz wskaże dalsze postępowanie. Szczególną uwagę należy zwrócić na ryzyko wystąpienia zakrzepów, które w opinii Europejskiej Agencji Leków powinny zostać uwzględnione jako bardzo rzadko występujące efekty uboczne stosowania szczepienia. Ewentualne zdarzenia zakrzepowo-zatorowe, z towarzyszącą małopłytkowością, wystąpić mogą w okresie do 2 tygodni od daty szczepienia.

Przeczytaj artykuł: Szczepionka AstraZeneca a zakrzepy

Dowiedz się więcej

Koronawirus szczepionka

https://www.medicover.pl/koronawirus/szczepionka/

Szczepionki i leki stosowane w terapii COVID-19

http://www.ptchem.lodz.pl/pdf/2021_Zawilska_Szczepionki_i_leki_COVID_19_n.pdf

Odporność po szczepionce przeciwko COVID-19

https://www.medicover.pl/koronawirus/szczepionka/odpornosc-po-szczepieniu/