Włochy wymagają aktualnego testu na COVID-19 przy wjeździe.
Włochy wymagają aktualnego testu na COVID-19 przy wjeździe.

Pandemia SARS-COV-2 nie sprzyja podróżowaniu do Włoch podobnie jak do innych regionów świata. Sytuacja w wielu krajach jest bardzo dynamiczna, a poszczególne rządy na bieżąco podejmują decyzje i reagują gdy liczba zakażeń drastycznie wzrasta, często podejmując decyzje trudne, ale konieczne. Dlatego Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca rezygnację z wyjazdów, jeśli nie są one absolutnie konieczne. Sprawdź, czego wymagają Włochy od podróżnych i jakie warunki musisz spełnić, aby podróżować do Włoch.

Spis treści:

  1. Jakie badania na koronawirusa są potrzebne, aby wjechać do Włoch
  2. Włochy kwarantanna przy przekroczeniu granicy
  3. Obostrzenia we Włoszech

Jakie badania na koronawirusa są potrzebne, aby wjechać do Włoch

Obecnie (20.09.2021 r.) we Włoszech trwa stan wyjątkowy, który został przedłużony do 31.12.2021 r. Sytuacja we Włoszech jest trudna, a wjazd do kraju ogarniętego epidemią wymaga dopełnienia określonych formalności. Jednym z nich jest wykonanie badania w kierunku zakażenia koronawirusem. Podróżny, który posiada Unijny Certyfikat COVID (paszport covidowy), po jego okazaniu, może także przekroczyć granicę Włoch. 

Włochy jaki test na koronawirusa?

Należy pamiętać, że honorowanymi we Włoszech testami są wyłącznie testy PCR oraz testy antygenowe, wykonywane w oparciu o próbkę pobraną w postaci wymazu. Test powinien zostać wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed wjazdem na terytorium Włoch. Badanie muszą obowiązkowo wykonać wszystkie osoby, które ukończyły 2. rok życia.

TEST ANTYGENOWY

Wynik w jęz. angielskim gratis
Cena z MediClub: od 142,50 zł

KUP ONLINE

TEST RT-PCR

Wynik w jęz. angielskim gratis
Cena z MediClub: od 399 zł

KUP ONLINE

Należy pamiętać, że przed wyjazdem do Włoch obowiązkowe jest wypełnienie oświadczenia, a po przyjeździe na miejsce konieczne jest zgłoszenie przyjazdu do lokalnej przychodni, właściwej dla miejsca pobytu na terytorium Włoch.

Włochy kwarantanna przy przekroczeniu granicy

Kwarantanną graniczną obejmowani są wszyscy, którzy wjeżdżają do Włoch. Okres odosobnienia wynosi 5 dni. Po tym czasie konieczne jest powtórzenie wymazu. Wynik negatywny zwalnia z kwarantanny.

Obostrzenia we Włoszech

Obostrzenia we Włoszech są bardzo restrykcyjne, ze względu na wciąż trudną sytuację epidemiczną. Kraj podzielony jest na 4 strefy - białą, żółtą, pomarańczową oraz czerwoną, w których obostrzenia wprowadzane są zgodnie z realnym zagrożeniem. Strefy czerwona i pomarańczowa to regiony o najtrudniejszej sytuacji, do których nie można wjeżdżać bez wyraźnej przyczyny.

Co ważne, wjazd do strefy czerwonej lub pomarańczowej możliwy jest tylko w określonych przypadkach, jak np. względy zawodowe czy zdrowotne. Nie ma zatem możliwości przemieszczania się w tychże obszarach w celach turystycznych. W wybranych gminach i prowincjach mogą obowiązywać dodatkowe obostrzenia, wprowadzone na szczeblu lokalnym, w tym również całkowity zakaz przemieszczania.

W wielu miejscach, aby skorzystać z usług albo gdzieś wejść, należy okazać paszport covidowy. 

Włochy: aktualne informacje dla podróżnych.

Źródło:

Data aktualizacji: 20.09.2021