Faktura papierowa

DROGI DOSTAWCO!

INFORMUJEMY O ZMIANACH DOTYCZĄCYCH MIEJSCA DOSTARCZANIA FAKTUR WYSTAWIANYCH NA SPÓŁKI Z GRUPY MEDICOVER ORAZ PROCESU FAKTUROWANIA!

W związku z centralizacją procesu rozliczeń prosimy o uwzględnienie następujących informacji w procesie fakturowania spółek z Grupy Medicover:

  1. przyjmujemy faktury wyłącznie w formie papierowej/ o ile zapisy w umowie nie stanowią inaczej
  2. zmieniliśmy miejsce dostarczania faktur w formie papierowej wystawianych przez Państwa na nasze spółki; miejsce dostarczenia faktury uzależnione jest od rodzaju dostarczonego towaru/usługi
  3. kontakt w sprawie rozliczeń (dedykowane adresy mailowe) także uzależnione są od rodzaju dostarczonego towaru/usługi
  4. prosimy o umieszczanie na fakturach numeru zamówienia z naszych wewnętrznych systemów
  5. przypominamy, że standardowy termin płatności w naszych spółkach to 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/ o ile zapisy w umowie nie stanowią inaczej
  6. informacje o zmianie rachunku bankowego prosimy przesyłać w odrębnym piśmie z podpisem osób umocowanych do reprezentacji w Państwa firmie, informacje na fakturach mogą nie zostać uwzględnione
  7. dane adresowe firm, NIP, REGON, KRS na które wystawiacie Państwo faktury nie uległy zmianie

Zastosowanie ww. wytycznych jest gwarancją terminowego regulowania płatności dla Państwa firmy.

Jesteś Dostawcą Leków i Materiałów Medycznych zaopatrujących Dział Farmacji Szpitala Medicover Al. Rzeczypospolitej 5 w Warszawie?

Adres do przesyłania faktur oraz faktur korygujących w formie papierowej, gdzie Zamawiającym jest Wielospecjalistyczny Szpital Medicover:

Wielospecjalistyczny Szpital Medicover
Al. Rzeczypospolitej 5
02-972 Warszawa

 

Jesteś Dostawcą Usług Medycznych dla Medicover Sp. z o.o  i Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o?

Adres do przesyłania faktur oraz faktur korygujących z tytułu Dostaw Usług Medycznych w formie papierowej w Radomiu:

Medicover Sp. z o.o.
Zespół Kontroli Zobowiązań
Ul. Malczewskiego 24
26-600 RADOM

Dane adresowe firmy Medicover, NIP, REGON,KRS na którą wystawiacie Państwo faktury pozostają bez zmian. Nadal Odbiorcą faktury jest: Medicover Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

Kontakt w sprawie rozliczeń faktur: rozliczeniaradom@medicover.pl

Jesteś Dostawcą Towarów i Usług Niemedycznych do spółek z Grupy Medicover?

Do przesyłania faktur oraz faktur korygujących w formie papierowej należy zastosować odpowiednie dla każdej ze spółek adresy skrytek pocztowych:

Spółka – Odbiorca Faktury

Adres skrytki pocztowej

Medicover Sp. z o.o.

Skrytka Pocztowa: ZKZ.Medicover
Medicover Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

Medicover Forsakrings Sp. z o.o.

Skrytka Pocztowa: ZKZ.Medicover Forsakrings
Medicover Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o

Skrytka Pocztowa: ZKZ.Centrum Medyczne Damiana
Medicover Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

Medi Partner Sp. z o.o.

Skrytka Pocztowa: ZKZ.Medi Partner
Medicover Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

Medvit Sp. z o.o.

Skrytka Pocztowa: ZKZ.Medvit
Medicover Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

Denta Care Sp. z o.o.

Skrytka Pocztowa: ZKZ.Denta Care
Medicover Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

 

Medicover Care Experts Sp. z o.o. 

Skrytka Pocztowa: ZKZ.Care Experts
Medicover Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

 

Kontakt w sprawie rozliczeń faktur:

Spółka

Kontakt w sprawie rozliczeń faktur

Medicover Sp. z o.o.

dostawcy@medicover.pl

Medicover Forsakrings Sp. z o.o.

dostawcy@medicover.pl

Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o

dostawcy@damian.pl

Medi Partner Sp. z o.o.

dostawcy@medipartner.pl

Medvit Sp. z o.o.

dostawcy@medipartner.pl

Denta Care Sp. z o.o.

dostawcy@dentacare.pl

Care Experts Sp. z o.o.      

dostawcy@medicoversenior.pl