Przyczyny zapalenia płuc

Przyczyną zapalenia płuc najczęściej są bakterie. Zapalenie pozaszpitalne najczęściej powodowane jest przez dwoinkę zapalenia płuc Streptococcus pneumoniae, chociaż nawet 1/3 przypadków tego rodzaju choroby to zakażenia wirusowe, najczęściej powikłania grypy. Rzadko zdarza się, żeby zapalenie płuc wywoływały grzyby.

Natomiast zapalenie szpitalne powodowane jest prawie wyłącznie przez bakterie. Jeżeli choroba pojawiła się w ciągu 4 dni od przyjęcia to przyczyną są te same bakterie, które powodują pozaszpitalne zapalenie. Po tym czasie przyczyną są bakterie „zamieszkujące” dany szpital, np. Klebsiella pneumoniae. Niestety często są to bakterie oporne na wiele antybiotyków, co stanowi poważny problem w leczeniu takich pacjentów.

Zwiększone ryzyko zachorowania na zapalenie płuc

Czynniki ryzyka również zależą od rodzaju choroby. Osoby szczególnie narażone na zachorowanie na pozaszpitalne zapalenie płuc to:

 • osoby w wieku powyżej 75. roku życia
 • palacze tytoniu
 • chorzy na przewlekłą niewydolność serca
 • chorzy na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)
 • chorzy na cukrzycę
 • pacjenci przyjmujący leki immunosupresyjne lub glikokortykosteroidy
 • osoby pracujące w warunkach narażenia na wdychanie pyłów metali
 • osoby z niedostateczną higieną jamy ustnej (rozległa próchnica, choroby przyzębia) – sprzyja to rozwojowi flory bakteryjnej, która może powodować zapalenie płuc.

Czynniki ryzyka wystąpienia szpitalnego zapalenia płuc to:

 • leczenie antybiotykami w ciągu ostatnich 90 dni
 • czas hospitalizacji dłuższy niż 5 dni
 • leczenie szpitalne trwające dłużej niż 2 dni w ciągu ostatnich 90 dni
 • pobyt w zakładzie opiekuńczym lub w domu opieki społecznej
 • podawanie leków dożylnie w warunkach domowych
 • dializa przewlekła w ciągu 30 dni
 • leczenie rany w domu
 • leczenie immunosupresyjne lub choroba przebiegająca z upośledzeniem odporności
 • unieruchomienie w łóżku szpitalnym

Konsultacja merytoryczna: Lek. med. Anna Plucik-Mrożek, internista

Źródła:

 • „Interna Szczeklika 2015”.
 • www.nhs.uk
 • www.mayoclinic.org
 • „Zapalenie płuc” Filip Mejza (http://pulmonologia.mp.pl/choroby/65040,zapalenie-pluc).