Rozpoznanie zapalenia pęcherza

Zapalenie pęcherza moczowego można rozpoznać po charakterystycznych objawach. W Polsce większość ostrych infekcji pęcherza moczowego wywoływanych jest przez określone gatunki bakterii o znanej lekowrażliwości, czyli stopniu wrażliwości danego drobnoustroju na konkretny lek. Wykorzystując tę wiedzę, można zastosować skuteczne leczenie bez wykonywania posiewu moczu z antybiogramem1 – badania, które daje informację o gatunku bakterii wywołującej infekcję i jej wrażliwości na antybiotyki. Takie podejście nazywane jest leczeniem empirycznym. Na podstawie badań prowadzonych w całym kraju eksperci z Narodowego Instytutu Leków co roku ustalają wytyczne, jakie antybiotyki i w jakiej kolejności powinny być stosowane w określonych sytuacjach.

Badania bakteriologiczne, podobnie jak inne badania laboratoryjne, wykonywane są tylko w niektórych przypadkach zapalenia pęcherza – jeżeli typowe leczenie jest nieskuteczne lub kiedy nie ma pewności, czy to bakterie są przyczyną dolegliwości.

W przypadku nawracającego zapalenia pęcherza moczowego lub/i braku reakcji na zastosowane leczenie zgodne z antybiogramem1, lekarz może zalecić wykonanie dalszych badań:

Poszerzona diagnostyka może być wskazana, gdy pierwotną przyczyną  objawów jest inne schorzenie, np. wady rozwojowe, kamica, zastój moczu, torbiele, ropień nerki, ropień okołonerkowy, zapalenie nerki.


1 Antybiogram – wynik badania wrażliwości bakterii na antybiotyki.

Konsultacja merytoryczna: Lek. med. Anna Plucik-Mrożek, internista

Źródła: