Zapobieganie rakowi wątroby

Najlepszą metodą profilaktyki raka wątroby jest unikanie zakażenia wirusami HBV i HCV (szczepienie przeciwko HBV, stosowanie prezerwatyw podczas współżycia płciowego, unikanie kontaktu z krwią itp.), unikanie alkoholu oraz rzucenie palenia.

Nie istnieją programy badań przesiewowych skierowane do całej populacji, dotyczą one jedynie osób z grup zwiększonego ryzyka i obejmują badanie USG jamy brzusznej oraz badanie stężenia AFP wykonywane co 6-12 miesięcy. Grupy te to:

 • Wśród chorych na WZW B:
  • chorzy z marskością wątroby
  • chorzy z rakiem wątroby w rodzinie
  • Afrykanie powyżej 20. roku życia
  • chorzy ze współistniejącymi chorobami wątroby
  • chorzy z wysokim poziomem wiremii, czyli stężeniem DNA HBV
 • Wśród chorych na inne choroby wątroby:
  • Azjaci: mężczyźni powyżej 40. roku życia, a kobiety powyżej 50. roku życia
  • chorzy z przewlekłym WZW C lub marskością wątroby
  • chorzy z marskością alkoholową
  • chorzy z genetycznie uwarunkowaną hemochromatozą
  • chorzy z pierwotnym zapaleniem dróg żółciowych
  • chorzy z niedoborem α1-antytrypsyny
  • chorzy z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby
  • chorzy z autoimmunizacyjnym zapaleniem wątroby

Pamiętaj! 

 • Zaszczep się przeciwko WZW B.
 • Stosuj prezerwatywy podczas współżycia płciowego – dzięki nim zmniejszysz ryzyko zakażenia się HBV, HCV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
 • Unikaj alkoholu.
 • Rzuć palenie.

Konsultacja merytoryczna: dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka, hepatolog

Źródło:

 • „Zakaźne choroby wątroby i dróg żółciowych” pod red. Krzysztofa Simona.
 • „Interna Szczeklika 2015”.
 • Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego dotyczące rozpoznania i leczenia HCC (raka wątrobowo komórkowego) w oparciu o standardy American Association of the Study of the Liver Diseases (AASLD) oraz European Association for the Study of the Liver (EASL) z 2005 roku z modyfikacjami z roku 2008.
 • Rekomendacje leczenia WZW C Polskiej Grupy Ekspertów HCV 2016.
 • „Diagnostyka obrazowa guzów wątroby. Rozpoznanie i kwalifikacja do leczenia.” Pod red. Marka Gołębiowskiego, Piotra Małkowskiego i Krzysztofa Zieniewicza.