Leczenie raka jądra

W leczeniu raka jądra stosuje się leczenie chirurgiczne, chemioterapię i radioterapię. Często również łączy się te metody, co nazywane jest leczeniem skojarzonym.

Plan leczenia zależy od rodzaju nowotworu (nasieniak czy nienasieniak), zaawansowania choroby oraz rokowań. Pierwszym etapem, wdrażanym niezależnie od zaawansowania nowotworu, jest całkowite wycięcie jądra nazywane orchidektomią. Po wycięciu jądro jest badane pod mikroskopem, co pozwala określić rodzaj raka i zaplanować dalsze leczenie. W miejscu usuniętego jądra możliwe jest wszczepienie protezy jądra.

Najczęściej po usunięciu jądra chory poddawany jest dalszemu leczeniu – chemioterapii i/lub radioterapii. U pacjentów z nienasieniakiem jądra po zakończeniu chemioterapii i unormowaniu poziomu markerów usuwa się operacyjnie przetrwałe guzy nowotworowe (tzw. zmiany resztkowe) z jamy brzusznej oraz zmiany z innych miejsc, np. przerzuty płucne.

U pacjentów z nasieniakiem jądra zabieg usunięcia przetrwałych po leczeniu węzłów chłonnych z jamy brzusznej wykonuje się przy dużych rozmiarach zmian.

Ze względu na to, że leczenie raka jądra może negatywnie wpływać na płodność oraz rak ten ma skłonność do występowania obustronnego, chory powinien rozważyć zdeponowanie nasienia w specjalnym banku.

Konsultacja merytoryczna: dr n. med. Małgorzata Sadowska, onkolog 

Przypisyrozwińzwiń

1 Zespół Klinefeltera to wrodzona wada genetyczna polegająca na obecności przynajmniej jednego dodatkowego chromosomu X w komórkach mężczyzny. Prowadzi to do zmniejszenia stężenia testosteronu i zmniejszenia nasilenia cech męskich – mężczyzna z zespołem Klinefeltera może np. mieć małe jądra, kobiecą sylwetkę czy powiększone piersi.
2
Zespół ten prowadzi do trwałej i nieuleczalnej niepłodności. Markery nowotworowe – Substancje wydzielane do krwi przez guz nowotworowy, których obecność lub zwiększone stężenie w organizmie może świadczyć o rozwoju nowotworu.

Źródłarozwińzwiń