Szczepienia przed podróżą

Szczepienia to najlepsza forma zapobiegania chorobom zakaźnym. Szczepionka pomaga uniknąć nie tylko chorób tropikalnych, takich jak żółta febra, ale też tych, które występują na terenie naszego kraju, np. kleszczowego zapalenia mózgu. Dlatego o szczepieniach warto pomyśleć  niezależnie od kierunku wyjazdu – zarówno jadąc do kraju egzotycznego, jak również przy wyjeździe na Mazury czy Podlasie.

Szczegółowych informacji na temat zalecanych i obowiązkowych szczepień w regionie, do którego się wybierasz udzieli ci lekarz medycyny podróży.

Szczepienia przed podróżą możemy podzielić na trzy kategorie:

1.     Rutynowe, będące elementem profilaktyki zdrowotnej niezależnie od podróży. Są to te szczepienia, którymi szczepione są dzieci i dorośli zgodnie z kalendarzem szczepień. Należą do nich szczepienia przeciwko tężcowi, błonicy, krztuścowi, chorobie Heinego-Medina, odrze, śwince, różyczce, ospie wietrznej oraz uodpornienie przeciwko WZW B. U starszych oraz chorych przewlekle należy rozważyć zaszczepienie przeciwko pneumokokom i grypie sezonowej.

2.     Obowiązkowe, związane z wymaganiami przy wjeździe do niektórych krajów. Zgodnie z Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi obecnie jest jedno takie szczepienie – przeciwko żółtej gorączce i jest ono wymagane w krajach Afryki subsaharyjskiej i w części krajów Ameryki Południowej. Dodatkowo Arabia Saudyjska wymaga szczepienia przeciwko meningokokom ACWY.

3.     Zalecane ze względu na ryzyko zdrowotne podczas podróży i w miejscu docelowym . Należą do nich WZW A, dur brzuszny, meningokoki, japońskie zapalenie mózgu, wścieklizna, kleszczowe zapalenie mózgu, cholera.