Praktyczne wskazówki

  • Przed wyjazdem za granicę zapoznaj się z poradnikiem „Polak za granicą” stworzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Są tam zawarte ostrzeżenia o bezpieczeństwie, informacje praktyczne (np. dotyczące wiz, lokalnego prawa czy ograniczeń dla kierowców) oraz wskazówki, co zrobić w razie wypadku – utraty dokumentów, pieniędzy czy poważnej choroby.
  • Przed wyjazdem zapisz sobie numery kontaktowe do miejscowej placówki dyplomatycznej.
  • Przed podróżą do krajów Unii Europejskiej wyrób kartę EKUZ, czyli potwierdzenie ubezpieczenie zdrowotnego. Dzięki temu w przypadku nagłej choroby lub wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami opieki medycznej.
  • Jeżeli wybierasz się na wakacje poza teren UE to rozważ wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego – dzięki niemu nie zostaniesz obciążony kosztami leczenia w sytuacji wypadku lub nagłej choroby.
  • Podczas planowania wakacji sprawdź, gdzie w okolicy twojego hotelu dostępna jest pomoc lekarska – oszczędzi ci to zdenerwowania w razie konieczności pilnego kontaktu z lekarzem.