Leczenie odry

W odrze nie stosuje się leczenia przyczynowego. W przypadkach niepowikłanych wystarczające jest leczenie objawowe. Chory powinien zostać w domu do 4 dni od wystąpienia wysypki. Zalecany jest odpoczynek, uzupełnianie płynów i przyjmowanie leków przeciwgorączkowych, np. paracetamol i ibuprofen oraz przeciwkaszlowych. Ze względu na światłowstręt, chory powinien przebywać w zaciemnionym pomieszczeniu.

W odrze powikłanej bakteryjnym zapaleniem ucha środkowego lub zapaleniem płuc do leczenia włącza się antybiotyki.

W łagodzeniu objawów odry, szczególnie u dzieci poniżej 12. roku życia, nie należy stosować aspiryny z powodu ryzyka wystąpienia poważnych powikłań, np. zespołu Rey’a1.


1 Zespół Reye’a – zespół objawów ze strony wątroby, mózgu i układu nerwowego. Spowodowany jest uszkodzeniem mitochondriów, czyli części komórek odpowiedzialnych za oddychanie. Zespół Rey’a rozwija się głównie u dzieci pod wpływem infekcji wirusowej w połączeniu z przyjmowaniem aspiryny lub leków z metamizolem (np. pyralginy). Objawy zespołu Rey’a to m.in. gwałtowne i nawracające wymioty, apatia, drgawki, majaczenie, agresja. Choroba ma ciężki przebieg, obarczona jest dużym ryzykiem wystąpienia nieodwracalnych powikłań i wysoką śmiertelnością. Leczenie prowadzone jest w szpitalu.

Konsultacja merytoryczna: lek. med. Agnieszka Motyl, epidemiolog, lekarz medycyny podróży

Źródła: 

  • http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/en/#
  • „Podstawy programu eliminacji odry na świecie i w Polsce” Agata Makówka, Włodzimierz Gut, Bogumiła Litwińska, Przegląd Epidemiologiczny 2007; 61: 135 – 142.
  • „Prevention of measles, rubella, congenital rubella syndrome, and mumps, 2013: summary recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)”. MMWR Recomm. Rep., 2013; 62: 1–34.
  • http://www.szczepienia.pzh.gov.pl/main.php
  • „Jak spreparowano dowody przeciwko szczepionce MMR.  How the case against the MMR vaccine was fixed.” Brian Deer, BMJ, 2011; 342: c5347.