Niedokrwistość chorób przewlekłych - przyczyny

W powstawaniu tej niedokrwistości istotną rolę odgrywa pobudzenie układu immunologicznego, związane z toczącym się w organizmie procesem zapalnym. Jest to prawdopodobnie drugi co do częstości występowania, po anemii z niedoboru żelaza, rodzaj niedokrwistości.

Niedokrwistość chorób przewlekłych charakteryzuje się zmniejszoną produkcją erytrocytów1, małym stężeniem żelaza i zwiększonym stężeniem ferrytyny2.

Najczęstsze przyczyny to:

  • zakażenia bakteryjne, pasożytnicze, grzybicze
  • nowotwory złośliwe
  • choroby autoimmunologiczne3, np. reumatoidalne zapalenie stawów
  • przewlekłe zakażenia dróg moczowych

Niedokrwistość chorób przewlekłych pojawia się często dopiero po kilku miesiącach od ujawnienia choroby podstawowej. W jej przebiegu występują ogólne objawy związane z niedokrwistością i objawy związane z chorobą podstawową.

Ogólne objawy, które pojawiają się przy niedokrwistości: 

  • osłabienie i łatwa męczliwość
  • zmniejszenie koncentracji i uwagi
  • bladość skóry i błon śluzowych
  • ból i zawroty głowy
  • tachykardia, duszność

W leczeniu najważniejsze jest leczenie choroby podstawowej. W ciężkiej niedokrwistości przetacza się krew lub stosuje leki stymulujące erytropoezę, czyli proces powstawania erytrocytów.

Nie wiesz, co ci dolega? Sprawdź swoje objawy!

Konsultacja merytoryczna: Lek. med. Anna Plucik-Mrożek, internista


1 Erytrocyty – Inaczej czerwona krwinka. Jej głównym zadaniem jest transport tlenu z płuc do tkanek organizmu.
2 Ferrytyna – Białko, które magazynuje zapasy żelaza w organizmie.
3 Choroba autoimmunologiczna – Choroba, w której układ odpornościowy organizmu nieprawidłowo identyfikuje własne komórki jako obce i w ramach obrony.