Przyczyny niedoczynności tarczycy

W zależności od rodzaju niedoczynności różne są jej przyczyny.

Przyczyną pierwotnej niedoczynności tarczycy może być:

 • zapalenie tarczycy – np. przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy (choroba Hashimoto), czy poporodowe zapalenie tarczycy
 • wycięcie tarczycy
 • leczenie jodem promieniotwórczym
 • radioterapia okolic szyi
 • nadmierne spożycie jodków
 • przyjmowanie niektórych leków: amiodaronu (lek przeciwarytmiczny), związków litu, czy interferonu alfa
 • stosowanie jodowych środków cieniujących
 • znaczny niedobór jodu w środowisku
 • wrodzona niedoczynność tarczycy, u dzieci matek chorujących i nieleczonych podczas ciąży
 • przedawkowanie leków przeciwtarczycowych – dochodzi wtedy do przejściowej niedoczynności tarczycy, która ustępuje po odstawieniu leku będącego jej przyczyną
 • przewlekła ekspozycja na substancje wolotwórcze – np. maniok czy azotany

Wtórna niedoczynność rzadko kiedy występuje jako samodzielne schorzenie, najczęściej jest częścią składową zespołu niedoczynności przysadki. Dochodzi do niego na skutek uszkodzenia przysadki przez guzy, choroby zapalne lub naciekowe, poporodową martwicę przysadki, napromienienie czy operacje neurochirurgiczne.

Przyczyną trzeciorzędowej niedoczynności tarczycy są najczęściej guzy mózgu (a dokładniej podwzgórza), sarkoidoza i urazy prowadzące do przerwanie szypuły przysadki.

Konsultacja merytorycznarozwińzwiń

dr n. med. Renata Głowskowska – Koptas, endokrynolog

Przypisyrozwińzwiń

1 Białka, które są produkowane przez komórki układu odpornościowego, limfocyty B, w odpowiedzi na zakażenie. Ich zadaniem jest wiązanie, czyli zakłócanie działania, antygenów. Antygeny to substancje, które „alarmują” system odpornościowy, mogą nimi być np. komórki bakterii lub komórki nowotworowe.
2
Choroba, w której układ odpornościowy organizmu nieprawidłowo identyfikuje własne komórki jako obce, i w ramach obrony wytwarza przeciwciała uszkadzające własne komórki. 

Źródłarozwińzwiń
 • „Interna Szczeklika 2014”.
 • „Postępowanie w chorobach tarczycy u kobiet w ciąży” Endokrynologia Polska, tom 62, numer 4/2011.
 • „Diagnostyka czynnościowa zaburzeń hormonalnych z elementami diagnostyki różnicowej” pod red. prof. A. Lewińskiego i A. Zygmunta, wyd. 1, 2011.
 • „Interpretacja wyników badań czynności tarczycy w codziennej praktyce lekarskiej” prof. M. Ruchała, Medycyna po dyplomie, luty 2013.
 • “Thyroid and Adrenal Disorder” A. Sharma, D. Levy, Rosen's Emergency Medicine 2014, red. John A. Marx, Robert S. Hockberger and Ron M. Walls, Elsevier, rozdz. 128. str. 1676-1692.
 • “Thyroid” M. Kim, P. Ladenson, Goldman's Cecil Medicine, pod red. Andrew I. Schafer, Elsevier 2012, rozdz. 233, str.1450-1463.