Rokowanie i powikłania grypy

Rokowanie jest zazwyczaj dobre. Szczególnej uwagi wymagają jednak dzieci i osoby starsze, zwłaszcza gdy dochodzi do powikłań.

Do czynników ryzyka ciężkiego przebiegu grypy i wystąpienia jej powikłań, w tym hospitalizacji i zgonu, należą:

 • wiek > 65 lat lub < 5 lat (zwłaszcza do 12. roku życia)
 • otyłość znacznego stopnia (BMI ≥ 40)
 • ciąża (zwłaszcza II i III trymestr)
 • niektóre choroby przewlekłe, bez względu na wiek:
  • choroby serca, np. choroba wieńcowa, zastoinowa niewydolność serca
  • choroby płuc, np. POChP6, astma
  • choroby układu krwiotwórczego
  • choroby nerek i wątroby
  • choroby metaboliczne, np. cukrzyca
  • niedobory odporności, np. spowodowane zakażeniem HIV lub leczeniem immunosupresyjnym
  • choroby upośledzające czynność układu oddechowego lub usuwanie wydzieliny z dróg oddechowych, np. pourazowe uszkodzenia rdzenia kręgowego

W zależności od sezonu epidemicznego grypa charakteryzuje się śmiertelnością 0,1–0,5% (tzn. umiera  1–5/1000 osób, które zachorowały), a u osób po 65. roku życia sięga 1%. Niemniej 20–30% dorosłych osób i dzieci, którzy wymagali hospitalizacji lub zmarli, do chwili zachorowania na grypę było zupełnie zdrowych.

U kobiet w ciąży ryzyko trafienia na oddział intensywnej terapii jest 10-krotnie większe niż przeciętne, u osób bardzo otyłych 6-krotnie większe, a u pacjentów z przewlekłymi chorobami płuc (np. astma, POChP) 3-krotnie większe.

Powszechnym powikłaniem pogrypowym jest bakteryjne zakażenie dolnych dróg oddechowych. Może mieć ono przybierać różne formy:

 • pierwotne grypowe
 • wtórne bakteryjne – wywołane m.in. przez Streptococcus pneumonia; występuje w okresie ustępowania objawów grypy lub w fazie rekonwalescencji – w jego przebiegu ponownie pojawia się gorączka, nasilają się duszności, kaszel i osłabienie

Ponadto może wystąpić:

 • angina
 • zaostrzenie współistniejącej choroby przewlekłej, np. cukrzycy, POChP, astmy, zastoinowej niewydolności serca lub choroby niedokrwiennej serca

U osób z cukrzycą grypa może wpływać na poziom cukru we krwi i powodować hiperglikemię (wysoki poziom cukru we krwi) lub kwasicę ketonową (niebezpieczny stan spowodowany brakiem insuliny w organizmie).

Jeśli masz cukrzycę typu 1 lub cukrzycę typu 2 i przyjmujesz insulinę, kontroluj poziom cukru, szczególnie, gdy czujesz się źle.

Grypa u kobiet w ciąży

Kobiety w ciąży są szczególnie narażone na zwiększone ryzyko powikłań grypy. W wyniku choroby może u nich dojść do poronienia, porodu przedwczesnego oraz zagrożenia życia płodu. W razie uzasadnionego podejrzenia lub potwierdzenia grypy kobiety ciężarne należy objąć staranną obserwacją i jak najszybciej rozważyć leczenie przeciwwirusowe, najlepiej jeszcze przed uzyskaniem wyniku badania laboratoryjnego.

Konsultacja merytorycznarozwińzwiń

Lek. med. Agnieszka Motyl, specjalista epidemiologii, lekarz medycyny podróży

Przypisyrozwińzwiń

1 Zdolność testu do rozpoznania choroby u wszystkich tych, którzy są chorzy.
2 Sytuacja, w której wynik testu diagnostycznego jest ujemny, pomimo choroby pacjenta.
3
Zdolność testu do wykluczenia choroby u wszystkich zdrowych osób.
4
Sytuacja, w której wynik testu diagnostycznego jest dodatni, mimo że pacjent nie jest chory.
5
Niesteroidowe leki przeciwzapalne. Jest to grupa leków o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Do grupy tej należy m.in. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen i diklofenak.
6
Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc.

Źródłarozwińzwiń
 • „Interna Szczeklika 2015”
 • Brydak L, Influenza – an age old problem, Hygeia Public Health 2012, 47(1): 1-7
 • www.nhs.uk
 • Fred F, Ferri MD, FACP, Influenza, Ferri’s Clinical Advisor 2016, 705-707
 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (http://www.pzh.gov.pl/)
 • Program Szczepień Ochronnych 2016