Cukrzyca - rozpoznanie

Wystąpienie któregoś z charakterystycznych objawów powinno skłonić chorego do wykonania podstawowego badania, czyli zmierzenia stężenia glukozy we krwi na czczo. Krew pobiera się po 12 godzinach od ostatniego posiłku. (Sprawdź, jak przygotować się do badania).

Interpretacja wynikuStężenie glukozy na czczo 
Prawidłowe stężenie glukozy na czczo70-99 mg/dl (3,9-5,5 mmol/l)  
Nieprawidłowa glikemia na czczo (stan przedcukrzycowy)100-125 mg/dl (5,5-6,9 mmol/l)  
Podejrzenie cukrzycy> 126 mg/dl (> 7,0 mmol/l)

 

Jednak, żeby potwierdzić diagnozę, należy powtórzyć pomiar glukozy na czczo (wtedy ponowny wynik powyżej 126 mg/dl pozwala na postawienie diagnozy) albo wykonać doustny test tolerancji glukozy (w skrócie OGTT, z angielskiego oral glucose tolerance test).

Test ten polega na zmierzeniu poziomu glukozy we krwi po spożyciu przez Pacjenta 75 g glukozy. Na badanie Pacjent powinien przyjść na czczo, wypoczęty, po przespanej nocy i bez wcześniejszego ograniczania spożycia cukrów w diecie. Test zaczyna się od pobrania krwi i oznaczenia stężenia glukozy na czczo. Następnie podaje się choremu 75 g glukozy rozpuszczonej w 300 ml wody (do wypicia w ciągu 5 minut) i po 2 godzinach ponownie pobiera się krew. Te dwie godziny Pacjent powinien spędzić w spoczynku w miejscu wykonywania badania.

Interpretacja wynikuWynik testu  
Wynik prawidłowy< 140 mg/dl (< 7,8 mmol/l)  
Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy)140-199 mg/dl (7,8-11,1 mmol/l)  
Cukrzyca≥ 200 mg/dl (> 11,1 mmol/l) 

 

Do wykonania badań w kierunku cukrzycy powinna skłonić również obecność glukozy w moczu.

Konsultacja merytorycznarozwińzwiń

Dr n. med. Jacek Walewski, diabetolog