Wkładki wewnątrzmaciczne

Są to niewielkie, plastikowe patyczki w kształcie litery „T”, które ginekolog umieszcza w macicy. Ich skuteczność antykoncepcyjna utrzymuje się, w zależności od modelu, od 1. roku do 10 lat. Działanie antykoncepcyjne rozpoczyna się zaraz po jej założeniu, a kończy wraz z jej wyjęciem. Ogólny mechanizm działania polega na wywołaniu niewielkiego stanu zapalnego macicy, który jest bezpieczny dla zdrowia, a uniemożliwia plemnikom dotarcie do komórki jajowej (np. wskutek zagęszczenia śluzu szyjkowego). Ponadto wkładki z miedzią uszkadzają plemniki, a te z zawartością hormonów – wpływają na błonę śluzową macicy i u niektórych kobiet blokują owulację.

Wkładki wewnątrzmaciczne – za i przeciw

Doniesienia naukowe wskazują, że stosowanie wkładek wewnątrzmacicznych zmniejsza ryzyko rozwoju raka szyjki macicy i raka błony śluzowej macicy. Poza zapobieganiem ciąży wkładki wewnątrzmaciczne używane są w leczeniu bolesnych krwawień miesiączkowych z dużą utratą krwi. Przeciwwskazaniami do założenia wkładki są:

 • aktywne zakażenie szyjki macicy, pochwy lub narządów miednicy mniejszej
 • osłabiona odporność
 • uczulenie na miedź (przy wkładkach z miedzią)
 • wady anatomiczne macicy
 • mięśniaki macicy

Producenci wkładek nie zalecają nieródkom tej metody jako metody pierwszego wyboru. Na temat powikłań zdania są podzielone – kiedyś uważano, że zwiększają one ryzyko zakażeń narządu rodnego, teraz jednak część opracowań naukowych pokazuje, że ryzyko to jest niewielkie i utrzymuje się tylko przez pierwsze 20 dni po założeniu wkładki. Wątpliwości nie budzi natomiast zwiększone ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej, chociaż niektórzy badacze twierdzą, że jest ono mniejsze niż u kobiet, które nie stosują żadnej antykoncepcji.

Konsultacja merytoryczna: dr n. med. Lidia Walczak, ginekolog

Źródła:

 • „Położnictwo i ginekologia błyskawicznie”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w sprawie antykoncepcji.
 • Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w sprawie zastosowania lewonorgestrelu w antykoncepcji awaryjnej.
 • Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące przyczyn brak skuteczności antykoncepcji hormonalnej.
 • Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na temat przezskórnej antykoncepcji hormonalnej.
 • http://www.nhs.uk/conditions/contraception-guide/pages/contraception.aspx
 • „Frequently asked questions. Birth control” The American College of Obstetricians and Gynecologists.
 • http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
 • http://npr.pl/
 • Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553).
 • „Wpływ systemu wewnątrzmacicznego uwalniającego lewonorgestrel Mirena® (Bayer) na prewencję i leczenie raka gruczołowego błony śluzowej macicy oraz na inne nowotwory złośliwe u kobiet” M. Jóźwik, M. Jóźwik, B. Modzelewska, M. Niewińska, M. Jóźwik, Ginekologia Polska, 2015, 86, str. 305-310.
 • Informacja dla pacjenta Jaydess® firmy Bayer.