Metody rozpoznawania płodności

Metody rozpoznawania płodności polegają na współżyciu tylko w dni niepłodne i abstynencji w dni płodne. Dni te określa się na podstawie wyników obserwacji naturalnie występujących w cyklu miesiączkowym kobiety objawów płodności i niepłodności. Objawy te to: 

 • zmiany podstawowej temperatury ciała, mierzonej w ściśle określonych warunkach
 • wygląd śluzu szyjkowego
 • zmiany w położeniu, rozwarciu i konsystencji szyjki macicy

Obserwacja i analiza tych wskaźników wymaga zaangażowania, dokładności, konsekwencji i, przynajmniej na początku, może sprawiać trudność. Z tego powodu skuteczność metod rozpoznawania płodności przez kilka pierwszych miesięcy stosowania jest ograniczona. Z czasem, wraz z nabywaniem doświadczenia, ich skuteczność sięga 75-99% (PI=1 – 25).

Najpopularniejszymi i uznawanymi za najmniej zawodne metodami są metody objawowo-termiczne (np. metoda Rötzera lub metoda angielska). Inne znane metody to np. metoda owulacji Billingsów i metoda Creightona. Nauczaniem stosowania tych metod zajmują się certyfikowani nauczyciele. Czas potrzebny do „wprawienia się” w używanie metody to nawet 6 miesięcy.

Skuteczność metod rozpoznawania płodności zwiększa użycie tzw. komputerów cyklu – są to urządzenia pomagające zbierać i analizować dane, a ich współczynnik Pearla wynosi 0,64. Ograniczeniem w ich zastosowaniu może być jednak cena, średni koszt takiego urządzenia to ok. 2 tys. złotych.

Konsultacja merytoryczna: dr n. med. Lidia Walczak, ginekolog

Źródła:

 • „Położnictwo i ginekologia błyskawicznie”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w sprawie antykoncepcji.
 • Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w sprawie zastosowania lewonorgestrelu w antykoncepcji awaryjnej.
 • Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące przyczyn brak skuteczności antykoncepcji hormonalnej.
 • Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na temat przezskórnej antykoncepcji hormonalnej.
 • http://www.nhs.uk/conditions/contraception-guide/pages/contraception.aspx
 • „Frequently asked questions. Birth control” The American College of Obstetricians and Gynecologists.
 • http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
 • http://npr.pl/
 • Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553).
 • „Wpływ systemu wewnątrzmacicznego uwalniającego lewonorgestrel Mirena® (Bayer) na prewencję i leczenie raka gruczołowego błony śluzowej macicy oraz na inne nowotwory złośliwe u kobiet” M. Jóźwik, M. Jóźwik, B. Modzelewska, M. Niewińska, M. Jóźwik, Ginekologia Polska, 2015, 86, str. 305-310.
 • Informacja dla pacjenta Jaydess® firmy Bayer.