Metody barierowe

Kolejną grupą niehormonalnych rodzajów antykoncepcji są metody barierowe. Ich działanie oparte jest na mechanicznym uniemożliwieniu połączenia plemnika i komórki jajowej poprzez niedopuszczenie do wpłynięcia nasienia do macicy. Do grupy tej należą m.in. prezerwatywy (dla mężczyzn i kobiet), środki plemnikobójcze, błony dopochwowe oraz kapturki naszyjkowe. Są to metody bezpieczne, odwracalne i łatwo dostępne, ale o średniej skuteczności – największą mają prezerwatywy dla mężczyzn i wynosi ona 85-98%. Dodatkowo prezerwatywy chronią przed chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Prezerwatywy dla mężczyzn zakłada się przed rozpoczęciem stosunku na penisa w stanie erekcji, a dla kobiet – przed stosunkiem umieszcza w pochwie.

Środki plemnikobójcze mają postać globulek, pianek i kremów, które aplikuje się do pochwy przed stosunkiem. Ich działanie polega na uszkadzaniu błony komórkowej plemników, przez co nie są one zdolne do zapłodnienia komórki jajowej. Środki te nie chronią przed zakażeniem chorobami przenoszonymi drogą płciową, a niektóre wręcz zwiększają to ryzyko – przez swoje drażniące działanie na tkanki pochwy ułatwiają drobnoustrojom chorobotwórczym przeniknięcie do organizmu.

Kapturki naszyjkowe wkłada się do pochwy, w okolicę ujścia szyjki macicy, przed stosunkiem i zostawia do ok. 8 godzin po nim. Ich działanie polega na niedopuszczeniu do wniknięcia plemników w głąb dróg rodnych kobiety i dotarcia do komórki jajowej.

Błony dopochwowe to połączenie kapturka naszyjkowego ze środkiem plemnikobójczym. Przed stosunkiem błonę umieszcza się w pochwie, nakłada środek plemnikobójczy i zostawia do ok. 6 godzin po zakończeniu współżycia.

Konsultacja merytoryczna: dr n. med. Lidia Walczak, ginekolog

Źródła:

 • „Położnictwo i ginekologia błyskawicznie”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w sprawie antykoncepcji.
 • Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w sprawie zastosowania lewonorgestrelu w antykoncepcji awaryjnej.
 • Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące przyczyn brak skuteczności antykoncepcji hormonalnej.
 • Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na temat przezskórnej antykoncepcji hormonalnej.
 • http://www.nhs.uk/conditions/contraception-guide/pages/contraception.aspx
 • „Frequently asked questions. Birth control” The American College of Obstetricians and Gynecologists.
 • http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
 • http://npr.pl/
 • Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553).
 • „Wpływ systemu wewnątrzmacicznego uwalniającego lewonorgestrel Mirena® (Bayer) na prewencję i leczenie raka gruczołowego błony śluzowej macicy oraz na inne nowotwory złośliwe u kobiet” M. Jóźwik, M. Jóźwik, B. Modzelewska, M. Niewińska, M. Jóźwik, Ginekologia Polska, 2015, 86, str. 305-310.
 • Informacja dla pacjenta Jaydess® firmy Bayer.