Metoda laktacyjnego braku miesiączki (LAM)

Inną metodą niehormonalną, zbliżoną do metod rozpoznawania płodności, jest metoda LAM, czyli metoda laktacyjnego braku miesiączki. Opiera się na naturalnej, czasowej, niepłodności występującej po porodzie pod wpływem prolaktyny. Hormon ten stymuluje produkcję mleka i jednocześnie hamuje owulację. Metoda ta jest skuteczna (skuteczność sięgająca 98%) tylko wtedy, gdy przez pierwszych 6 miesięcy po porodzie kobieta spełni szereg warunków:

 • karmienie piersią musi być dla dziecka jedynym źródłem pożywienia przez pierwsze 6 miesięcy życia. Podawanie w butelce mleka odciągniętego z piersi, sztuczne dokarmianie czy podawanie stałych pokarmów zmniejsza skuteczność metody.
 • dziecko musi być karmione piersią na żądanie, nie rzadziej niż co 4 godziny w ciągu dnia i nie rzadziej co 6 godzin w nocy.
 • nie można podawać dziecku smoczka.
 • wiek dziecka nie może przekraczać 6 miesięcy.
 • po upływie 56 dni od porodu u matki nie może wystąpić krwawienie z pochwy.

Po upływie 6 miesięcy od porodu, w razie powrotu miesiączek, w sytuacji zmniejszenia częstości lub długości trwania karmień lub po wprowadzeniu karmienia butelką należy zastosować inną metodę antykoncepcji.

Konsultacja merytoryczna: dr n. med. Lidia Walczak, ginekolog

Źródła:

 • „Położnictwo i ginekologia błyskawicznie”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w sprawie antykoncepcji.
 • Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w sprawie zastosowania lewonorgestrelu w antykoncepcji awaryjnej.
 • Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące przyczyn brak skuteczności antykoncepcji hormonalnej.
 • Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na temat przezskórnej antykoncepcji hormonalnej.
 • http://www.nhs.uk/conditions/contraception-guide/pages/contraception.aspx
 • „Frequently asked questions. Birth control” The American College of Obstetricians and Gynecologists.
 • http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
 • http://npr.pl/
 • Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553).
 • „Wpływ systemu wewnątrzmacicznego uwalniającego lewonorgestrel Mirena® (Bayer) na prewencję i leczenie raka gruczołowego błony śluzowej macicy oraz na inne nowotwory złośliwe u kobiet” M. Jóźwik, M. Jóźwik, B. Modzelewska, M. Niewińska, M. Jóźwik, Ginekologia Polska, 2015, 86, str. 305-310.
 • Informacja dla pacjenta Jaydess® firmy Bayer.