Antykoncepcja

Prezerwatywy, tabletki, wyliczanie dni płodnych, a może wkładka wewnątrzmaciczna? Metod antykoncepcji jest wiele, przeczytaj i sprawdź, która metoda będzie dla Ciebie najlepsza!

Skuteczne metody zapobiegania ciąży były obszarem zainteresowań ludzi już w starożytności. Od tego czasu wielokrotnie zmieniały się pomysły, materiały i metody, co zwiększyło zarówno skuteczność jak i bezpieczeństwo antykoncepcji. Współcześnie mamy bardzo szeroki wachlarz metod zapobiegania ciąży i każdy może znaleźć coś dla siebie – pod warunkiem, że wie, jakie cechy są dla niego najistotniejsze. Dla ułatwienia stworzyliśmy krótki przewodnik po obecnie stosowanej antykoncepcji.

Wybór metody antykoncepcji - nie tylko skuteczność

Zacznijmy od podstaw, czyli od kryteriów oceny wszystkich tych metod. Oczywiście ważna jest skuteczność, ale czy naprawdę jest to jedyna istotna cecha? Badacze uznali, że równie ważne jest:

 • bezpieczeństwo stosowania
 • odwracalność
 • dostępność
 • akceptacja światopoglądowa
 • Czy ze stosowania danej metody wynikają też inne korzyści?

Indeks Pearla (PI) pozwala ocenić skuteczność metody

Do oceny skuteczności używa się tzw. indeksu Pearla (PI). Pokazuje on ile par rocznie, ze 100, stosujących daną metodę antykoncepcyjną zajdzie w ciążę – im wskaźnik jest mniejszy, tym metoda jest oceniana jako skuteczniejsza. Najczęściej podaje się dwie wartości tego wskaźnika:

 • pierwszą – dla stosowania danej metody w warunkach idealnych, dokładnie zgodnie z zaleceniami,
 • drugą – z marginesem błędu.

PI dla współżycia bez jakiejkolwiek antykoncepcji wynosi 85. Poza wspomnianym indeksem, skuteczność można oceniać również w procentach – jaki procent par stosujących daną metodę nie zajdzie w ciążę. Takiego sposobu używa np. Światowa Organizacja Zdrowia i Amerykańskie Towarzystwo Położników i Ginekologów.

Antykoncepcja niehormonalna

Do grupy antykoncepcji niehormonalnej zaliczyć można:

 • metody rozpoznawania płodności, dawniej nazywane naturalnymi metodami planowania rodziny
 • stosunek przerywany
 • metody barierowe, które uniemożliwiają połączenie komórki jajowej i plemników
 • wkładki wewnątrzmaciczne, chociaż mogą one również zawierać hormony
 • wazektomię
 • salpingektomię, która jest w Polsce niedozwolona

Antykoncepcja hormonalna

Antykoncepcja hormonalna to wszystkie metody wykorzystujące hormony. Różnią się one drogą ich podania, znaleźć można:

 • doustne tabletki
 • przezskórne plastry
 • dopochwowe krążki
 • domięśniowe zastrzyki
 • podskórne implanty

Konsultacja merytoryczna: dr n. med. Lidia Walczak, ginekolog

Źródła:

 • „Położnictwo i ginekologia błyskawicznie”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w sprawie antykoncepcji.
 • Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w sprawie zastosowania lewonorgestrelu w antykoncepcji awaryjnej.
 • Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące przyczyn brak skuteczności antykoncepcji hormonalnej.
 • Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na temat przezskórnej antykoncepcji hormonalnej.
 • http://www.nhs.uk/conditions/contraception-guide/pages/contraception.aspx
 • „Frequently asked questions. Birth control” The American College of Obstetricians and Gynecologists.
 • http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/en/
 • http://npr.pl/
 • Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553).
 • „Wpływ systemu wewnątrzmacicznego uwalniającego lewonorgestrel Mirena® (Bayer) na prewencję i leczenie raka gruczołowego błony śluzowej macicy oraz na inne nowotwory złośliwe u kobiet” M. Jóźwik, M. Jóźwik, B. Modzelewska, M. Niewińska, M. Jóźwik, Ginekologia Polska, 2015, 86, str. 305-310.
 • Informacja dla pacjenta Jaydess® firmy Bayer.