Twój lekarz prowadzący

 

Każdemu naszemu pacjentowi proponujemy opiekę wybranego lekarza prowadzącego. W opiece nad pacjentem lekarza wspiera pielęgniarka – koordynator opieki.

Lekarz prowadzący to specjalista w zakresie interny, ginekologii, pediatrii lub medycyny rodzinnej, który całościowo zajmuje się zdrowiem pacjenta.

Najczęściej zadawane pytania na temat programu:

Jaka jest rola lekarza prowadzącego?rozwińzwiń

Lekarz prowadzący:

 • zna historię choroby i rozumie potrzeby zdrowotne swojego pacjenta
  • omawia możliwe rozwiązania i rekomenduje najlepsze,
  • ustala plan diagnostyki. W razie potrzeby pilnego kontaktu z lekarzem do pacjenta oddzwania lekarz współpracujący z lekarzem prowadzącym.
 • kontaktuje się telefonicznie w przypadku nieprawidłowych wyników badań, realizując pilną wizytę podyktowaną stanem zdrowia pacjenta
  • w przypadku wskazań medycznych kieruje na konsultację do odpowiedniego specjalisty, zalecając ewentualnie wcześniejsze wykonanie badań,
  • w razie potrzeby współpracuje ze specjalistami, których konsultację zarekomendował.
 • zaleca działania profilaktyczne
Jaka jest rola koordynatora opieki?rozwińzwiń

Koordynator opieki:

 • zapewnia potrzebne wsparcie podczas leczenia i diagnostyki
 • wyjaśnia, jak przygotować się do badań
 • udziela porad dietetycznych i zdrowotnych
 • w przypadku opieki nad dziećmi  przypomina o bilansach zdrowia i szczepieniach
 • zapewnia wsparcie w monitorowaniu chorób przewlekłych
Jak skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub z koordynatorem opieki?rozwińzwiń

Z lekarzem prowadzącym najłatwiej skontaktować się pisząc wiadomość do lekarza w Medicover OnLine. Kontakt z koordynatorem można zamówić w Medicover OnLine wypełniając "Prośbę o kontakt pielęgniarki".

W razie potrzeby kontaktu telefonicznego z lekarzem prowadzącym i koordynatorem opieki można skontaktować się poprzez Centrum Obsługi Klienta (500 900 500). Konsultant Medicover przekazuje drogą elektroniczną prośbę o kontakt zwrotny z pacjentem. Kontakt Koordynatora Opieki powinien nastąpić w ciągu 3 godzin od momentu zgłoszenia. Lekarz prowadzący oddzwania w godzinach swojej pracy w Centrum.

O kontakt z koordynatorem możesz także poprosić poprzez Medicover OnLine.

W razie potrzeby pilnego kontaktu z lekarzem do pacjenta oddzwania lekarz współpracujący z lekarzem prowadzącym.

Czy muszę dopełnić pisemnych formalności aby zostać objętym opieką lekarza prowadzącego?rozwińzwiń

Nie musisz dopełniać żadnych pisemnych formalności. Elektroniczny system Medicover odnotuje Twoją wizytę u lekarza (internisty, pediatry, lekarza rodzinnego) i uzna go za Twojego Lekarza Prowadzącego.

Jakie są korzyści?rozwińzwiń
 • ścisły związek między pacjentem, a lekarzem
 • lepszy dostęp do usług medycznych
 • ciągłej i kompleksowej opieki medycznej
 • wzajemnie uzgodniony plan profilaktyki, diagnostyki i leczenia, co gwarantuje, że pacjent pozostaje zdrowy