Realizowanie planu treningowego i wdrażanie aktywności fizycznej w życie uzależnione jest nie tylko od wewnętrznej motywacji i determinacji w realizowaniu postanowień, ale również od preferencji użytkowników oraz ich predyspozycji.

W trakcie rozplanowywania treningu, nie wolno zapominać o odpowiednim doborze ćwiczeń, ich rodzaju, intensywności i czasie trwania. Nie bez znaczenia pozostaje rodzaj wykonywanej na co dzień pracy (umysłowa, fizyczna). 

Należy rozważyć wszelkie powyższe kwestie i dobrze zaplanować swoją aktywność fizyczną. To bardzo ważne i zdecydowanie łatwiejsze z gotowymi pakietami Medicover Sport, które spieszą z pomocą dla zdrowia Twoich pracowników i lepszej kondycji całej Firmy.

DLACZEGO WAŻNY JEST ODPOWIEDNI DOBÓR ĆWICZEŃ I W CZYM MOŻE POMÓC PLAN TRENINGOWY?

Prawidłowo skomponowany plan ćwiczeń to nie tylko lepsze efekty podejmowanej aktywności, skuteczniejsza motywacja i jego realizacja. Dla wielu pracowników to tryb i rodzaj pracy jest pewnego rodzaju barierą – praca w różnych godzinach, zmianowa, fizyczna lub siedząca. 

Zbyt wygórowane oczekiwania względem aktywności fizycznej, przemęczenie i ogólny brak satysfakcji z ćwiczeń, mogą skutecznie zniechęcić do realizacji postanowień. Plan treningowy można, a nawet powinno się modyfikować oraz dostosowywać w taki sposób, aby ćwiczenia nie były wykonywane np. w pośpiechu.

PLAN TERNINGOWY

Warto zainwestować trochę czasu na zapoznanie się z zestawami ćwiczeń i ich rodzajami. Trening ma przede wszystkim dawać radość i satysfakcję. Dla wielu osób będzie ważne również to, aby był to czas skupiający się wokół własnego „ja” – czas dla siebie, swojego zdrowia, kondycji i komfortu psychicznego. Uprawianie sportu, bez względu na jego rodzaj, skutecznie odrywa od problemów, rozterek i najzwyczajniej odstresowuje. 

Kiedyś wymuszona siłownia i nieregularnie uczęszczany basen, z sukcesem może zastąpić trening HIIT spalanie, taniec, ćwiczenia ogólnorozwojowe, treningi relaksujące a nawet te angażujące dzieci do aktywnie spędzanego czasu z rodzicami. 

TRENING - ZNAJDŹ NAJLEPSZY DLA SIEBIE

Ćwiczenia ruchowe poprawiają nastrój nawet po naprawdę ciężkim dniu. Zadowolenie jest mierzalnym efektem treningowych starań. Trening w domu czy na świeżym powietrzu, to nie tylko szlifowanie formy, rozwijanie mięśni i doskonalenie sylwetki. Trenując – pozytywnie wpływamy na swoją motywację, kształtujemy charakter. 

Regularny wysiłek fizyczny przeciwdziała efektom nagłego oraz przewlekłego stresu, zapewnia lepszą tolerancję obciążeń stresowych i wpływa korzystnie na redukcję ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych czy metabolicznych 

 

PLAN TRENINGOWY A RODZAJ WYKONYWANIEJ PRACY

O tym jak ważna jest edukacja w zakresie odpoczynku i jaką rolę pełni w profilaktyce zdrowia aktywność fizyczna, wydawać by się mogło, że nie należy przypominać. A jednak. 

Statystyki są nieubłagalne – 20% światowej populacji dotkniętych jest przewlekłą postacią Low Back Pain (ból dolnego odcinka kręgosłupa, LBP) i pomimo, że u części pacjentów obserwuje się poprawę stanu zdrowia, to u 33% z nich w przeciągu 1-2 lat pojawia się nawrót umiarkowanego bólu LBP. 

Bólem krzyża przyjęto nazywać każdy ból zlokalizowany w dolnym odcinku kręgosłupa lub wywodzący się z tego odcinka, który może promieniować do pośladków lub kończyny dolnej po jednej lub obu stronach 

Praca siedząca, umysłowa czy fizyczna – pracownicy narażeni są na większe i mniejsze uszczerbki na zdrowiu zwłaszcza, gdy zaniechają jakiejkolwiek profilaktyki w tym kierunku. Aktywność fizyczna jest skuteczną receptą i atrakcyjnym benefitem od pracodawcy. To właśnie dzięki świadczeniom sportowym, rekreacyjnym, a także tych pod postacią konsultacji i porad, masz wpływ na swoje zdrowie i powodzenie planu treningowego.   

PRACA SIEDZĄCA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe:

§ 4. Pracodawca jest obowiązany organizować stanowiska pracy z monitorami ekranowymi w taki sposób, aby spełniały one minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii  

Załącznik w/w rozporządzenia określa m. in. że wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmieszczenia elementów tego wyposażenia, nie może przyczyniać się do nadmiernego obciążenia: układu mięśniowego, układu szkieletowego oraz narządu wzroku. Tym samym, niweluje się potencjalne źródło zagrożenia dla pracownika.

Obecna sytuacja epidemiologiczna zaskoczyła cały świat. W związku z czym, wielu przedsiębiorców przekształciło formę, tryb pracy i sposób wywiązywania się z firmowych obowiązków. Nie wliczając w tą statystykę pracowników biurowych obecnie, dla wielu pracowników home office to codzienność. 

Choć praca w pozycji siedzącej nie wymaga noszenia ciężarów, dźwigania towaru czy jego przesuwania, może znacznie i skutecznie utrudnić codzienne funkcjonowanie powodując dolegliwości i ból ze strony:

• szyi,

• karku,

• barków,

• odcinka lędźwiowego kręgosłupa,

• rąk.

Wykonywanie długotrwałej pracy przy komputerze, pomimo sygnałów płynących z organizmu (ból, dyskomfort) może doprowadzić do rozwoju głębszych schorzeń w tym stanów zapalnych i degeneracji całych układów (np. mięśniowych).

Niska aktywność fizyczna i siedzący tryb życia nie sprzyjają zachowaniu zdrowia i życia do późnego wieku:

Rak piersi występuje 30-40% rzadziej u kobiet z dużą aktywnością w porównaniu z kobietami o niewielkiej aktywności fizycznej 

Po skończonej pracy w biurze, warto dobrze rozplanować swój dzień i zarezerwować minimum 30 minut dziennie na ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

PRACA FIZYCZNA

Praca fizyczna wiąże się ze zwiększonym ryzykiem np. wypadku lub urazu np. w trakcie przenoszenia znacznych ciężarów. Każda praca fizyczna (a zwłaszcza dynamiczna) pobudza układ krążenia, układ oddechowy i mechanizmy termoregulacji. Ten rodzaj pracy absorbuje zwłaszcza układ mięśniowo-szkieletowy. 

Ręczne przemieszczanie przedmiotów przez jednego pracownika 

§ 13. 1. Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać: 

1) dla kobiet – 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg przy pracy dorywczej; 

2) dla mężczyzn – 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej 

To właśnie podczas transportowania czy podtrzymywania przedmiotów, w tym ich przemieszczania poprzez: unoszenie, przesuwanie, ciągnięcie, podnoszenie, pchanie, układanie lub przetaczanie, dochodzi do najczęstszych błędów a w konsekwencji urazów i kontuzji. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 11 maja 2018 roku:

 W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym:

§ 4. 1. Pracodawca jest obowiązany oceniać m.in. ryzyko zawodowe występujące przy ręcznych pracach transportowych.  

W klasyfikacji t.zw. stresorów związanych z pracą zawodową, to m.in. przeciążenie pracą fizyczną skutecznie odbiera motywację i determinacje pracownika – w życiu zawodowym i prywatnym. 

Przemęczony pracownik jest mniej efektywny, produktywny i zadowolony. Zniechęcenie sprawia, że trudniej jest podjąć się jakiegokolwiek wysiłku po pracy, a to z kolei przekłada się na zdrowie pracownika.

Przemęczenie, brak odpowiedniego odpoczynku, jego ilości, czasu dla siebie, a ogólnie – zdrowej równowagi między odpoczynkiem a pracą, może prowadzić do szybkiego wypalenia zawodowego.  

 

ZDROWIE I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA Z MEDICOVER SPORT

Według Raportu ZUS „Absencja chorobowa w 2020r.”, to między innymi choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej były drugą, najczęstszą przyczyną niezdolności do pracy w ubiegłym roku w Polsce. 

W porównaniu do 2019 r. nastąpił wzrost liczby wystawionych zaświadczeń [chorobowych] o 25,3% oraz liczby dni absencji chorobowej o 36,9% 

Zarejestrowano również niepokojąco wysoki wskaźnik ilości zaświadczeń lekarskich, wystawianych z tytułu zaburzeń psychicznych i innych zaburzeń zachowania (klasyfikowanych w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 z kodami od F00 do F99) osób ubezpieczonych w ZUS. Nastąpił wzrost liczby wystawionych zaświadczeń z tytułu depresji o 21,3% w porównaniu z rokiem 2019. 

Aktywność fizyczna, zdrowie, zbilansowana i zdrowa dieta, odpowiedni balans między pracą a życiem rodzinnym i wiele innych czynników wpływa na nasze samopoczucie.

Medicover Sport, to benefity idealne na tu i teraz oraz na przyszłość malującą się w zdrowym ciele i umyśle. 

Wprowadź aktywność do Twojej Firmy z Medicover Sport.

 

Poznaj medicover zdrowa firma

 

Źródła: