Rozpoczynając działania w zakresie budowania systemu benefitów lub usystematyzowania rozwiązań, które już w firmie funkcjonują i ułożenia ich w spójny program, warto odpowiednio się do tego przygotować.

Dobierając benefity, pod uwagę należy wziąć kilka elementów: ich dopasowanie do grupy docelowej, możliwości budżetowe firmy, zasady rozliczeń, które będą obowiązujące oraz narzędzie, z którego będzie się korzystać przy zarządzaniu programem. Jednym z błędów, które pojawiają się dość często jest wybranie rozwiązań bez uwzględnienia potrzeb pracowników. Drugim błędem jest stworzenie systemu, który nie jest spójny i przemyślany, a jedynie jest spontanicznym zbiorem dostępnych możliwości, które nie są ze sobą powiązane.

JAKIE KROKI WARTO WYKONAĆ JAKO PIERWSZE?

Warto rozpocząć od uzyskania odpowiedzi na pytanie co byłoby rozwiązaniem motywującym dla pracowników, czyli poznać ich oczekiwania. Można w tym celu skorzystać z ankiet umożliwiając wskazanie wybranych benefitów z listy przygotowanej przez dział personalny albo prosząc o wpisanie w otwartym polu własnych odpowiedzi. Jeśli początkiem działań ma być wybór z dostępnych możliwości, warto o krok wcześniej przejrzeć raporty, artykuły, czy inne dostępne materiały, które opisują dostępne benefitowe opcje. Rynek pod tym kątem bardzo się zmienia, jest coraz więcej dostępnych dodatków dla pracowników, także takich zupełnie niestandardowych. Warto więc być na bieżąco, sprawdzać i inspirować się tym, co wdrażają inne firmy.

Jeśli z kolei zaczyna się od wolnych pomysłów pracowników, analizy możliwych rozwiązań na rynku warto dokonać w kolejnym kroku i ewentualnie uzupełnić tę listę. Jednym z możliwych działań nakierowanych na opracowanie programu benefitów jest także zorganizowanie warsztatów w trakcie których wypracuje się propozycje wraz z przedstawicielami pracowników. Warto pamiętać w takiej sytuacji, aby dobrać osoby z różnych działów, w różnym wieku i na zróżnicowanych stanowiskach, aby stanowiły przekrój przez społeczność firmy.

Istotne jest także, aby pamiętać, że to co sprawdza się w innych firmach, nie zawsze będzie w pełni do przeniesienia do kolejnych. A także, że nie zawsze dział personalny trafnie rozpozna jakie benefity są pożądane przez pracowników. Dlatego też początkiem do działań w obszarze budowania programu benefitów powinno zawsze być badanie grupy docelowej.

Nie bez znaczenia jest także dopasowanie programu benefitów do kultury organizacyjnej. Warto zastanowić się nad tym, czy są jakieś działania ponadstandardowe, które będą charakterystyczne dla specyfiki firmy i będą spójne z marką pracodawcy. To pozwoli na wzmocnienie firmowych wartości i wyróżnienie się na tle innych organizacji. Nawet jeśli benefity, które zostaną wybrane będą powtarzalne także w innych firmach, można przedstawić je w sposób, który będzie spójny z kulturą organizacyjną tego konkretnego przedsiębiorstwa.

JAK DOPASOWAĆ BENEFITY DO MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH FIRMY?

Kiedy lista benefitów jest wstępnie ustalona, można przejść do kolejnych kroków. Pora na skonfrontowanie pomysłów w budżetem. Tutaj warto pamiętać o tym, że nie zawsze to co wydaje się drogie, czy niedostępne, musi takim być. Firmy stawiając na dużą dostępność benefitów, często korzystają z opcji kafeterii, w ramach której pracownik wybiera te benefity, na których mu zależy. 

Warto ustalić budżet, z którego może korzystać lub ustalić progi punktowe, w ramach których może dokonywać wyboru. Pozwoli to na wydatkowanie budżetu na to z czego pracownik faktycznie będzie korzystał. Inną opcją, z której firmy często korzystają, jest dzielenie kosztów proporcjonalnie pomiędzy pracodawcę i zatrudnioną osobę zgodnie z ustalonym progiem procentowym. Zapewnienie pracownikom możliwości wyboru benefitów pozwala na oszczędności oraz na to, aby finansować to z czego faktycznie się korzysta.

JAK INFORMOWAĆ PRACOWNIKÓW O DOSTĘPNYCH BENEFITACH I JAK TYM PROGRAMEM ZARZĄDZAĆ?

Kolejnym krokiem jest odpowiednie komunikowanie funkcjonującego programu benefitów. O tym jak to zrobić skutecznie, warto doczytać w artykule poświęconym ten tematyce: https://zdrowafirma.medicover.pl/jak-komunikowac-system-benefitow-pracownikom/. Należy pamiętać, że nawet najlepszy projekt przygotowany przez dział HR nie będzie cieszył się zainteresowaniem odbiorców jeśli nie będą oni o nim wiedzieć i nie będą dostrzegać wartości, które płyną z korzystania z niego. Dlatego tak istotną rolę pełni proces komunikowania.

Kiedy firmy są na początku swojej drogi z wdrażaniem benefitów, jest to także dobry moment na to żeby zastanowić się nad tym w jaki sposób zarządzać tym programem. Dobór odpowiedniego narzędzia gwarantuje zarówno sprawne korzystanie z benefitów przez pracowników, jak i łatwość obsługi przez działy personalne. Daje to dużą oszczędność czasu oraz w profesjonalny sposób  przedstawia program jako jedną całość. Najlepiej jest postawić na rozwiązania, które są dostępne online, tak, aby pracownicy z łatwością mogli odnaleźć potrzebne informacje i możliwości, niezależnie od lokalizacji. Warto zadbać także o to, aby dodatki dostępne dla pracowników wspierały ich dobrostan na wielu poziomach. Czasy kiedy benefity koncentrowały się głównie na zdrowiu fizycznym, są już przeszłością. Pracodawca powinien zwrócić uwagę na to, aby zapewnić wsparcie w każdym aspekcie funkcjonowania człowieka. Jest to możliwe na przykład przy wykorzystaniu wachlarza działań zawartych w Medicover Zdrowa Firma. 

 

Poznaj medicover zdrowa firma