Pandemia spowodowała, że praktycznie z dnia na dzień większość firm musiała przeorganizować swój sposób działania, a co za tym idzie zmieniło się środowisko pracy zatrudnionych osób. Część organizacji była przygotowana do tego, aby przejść na tryb online, dla innych była to zupełna nowość.

To co było wspólne dla większości firm, to na pewno zmiana podejścia do motywowania pracowników, udzielania informacji zwrotnej, czy funkcjonowania w ramach zespołów. Okazało się, że wszystkie udogodnienia w biurach oraz dodatki pracownicze dostępne offline straciły na znaczeniu, gdyż nie było możliwości, aby realizować je dla pracowników.

O tym jak zmieniło się podejście do benefitów w trakcie pracy zdalnej oraz jakie rozwiązania można wdrożyć pracując poza siedzibą firmy, można doczytać tutaj: https://zdrowafirma.medicover.pl/kres-owocowych-piatkow-czyli-spojrzenie-na-benefity-w-czasach-pracy-zdalnej/

JAK FIRMY RADZIŁY SOBIE Z DOSTOSOWYWANIEM ROZWIĄZAŃ?

Początkowo wydawało się, że trzeba ten czas covidowy przeczekać, później, że warto wprowadzić rozwiązania, które będą na ten okres substytutem wcześniejszych rozwiązań związanych z motywowaniem oraz rozwojem pracowników. Ostatecznie jednak w wielu firmach opracowano takie rozwiązania, które nie tylko sprawdzają się w okresie pandemii, ale także zostanie na stałe w firmowej rzeczywistości.

Postawienie na rozwiązania bardziej elastyczne i dostępne online pozwala na łatwiejsze i bardziej skuteczne wpływanie na motywację i zaangażowanie pracowników. Od zawsze wyzwaniem było dopasowywanie oferty benefitów tak, aby były dostępne dla każdego – zwłaszcza przy rozproszonej strukturze czy dla pracowników realizujących zadania poza siedzibą firmy. Pandemia niejako wymuszając nowe spojrzenie, spowodowała, że teraz większa ilość firm jest gotowa do tego, aby dbać także o osoby pracujące poza główną siedzibą firmy.

JAKIE ROZWIĄZANIA SIĘ SPRAWDZAJĄ I CO ZOSTAJE W FIRMACH NA DŁUŻEJ?

1. Benefity dostępne online

Niezależnie od tego czy firmy nadal pracują zdalnie lub częściowo zdalnie, czy zdecydowały się na powrót pracowników do biur, zmiana podejścia do benefitów na te dostępne on-line i niezależnie od lokalizacji, wydaje się być stała. Można zauważyć, że rynek benefitów dostępnych online nadal się rozwija, a dostawcy tych usług proponują coraz szerszy wachlarz rozwiązań. Takie podejście jest uniwersalne i zapewnia bezpieczeństwo w sytuacji ponownego pojawienia się restrykcji. Jest także zgodne z oczekiwaniami pracowników.

2. Opieka medyczna

Jeszcze kilka lat temu, kiedy firmy analizowały poziom zainteresowania pracowników opieką medyczną, wyraźne było to, że jej atrakcyjność wzrasta wraz z wiekiem. Młodsi pracownicy stawiali na sport, pasje, rozwój. Starsi bardziej doceniali prywatną opiekę medyczną, także dla swoich rodzin. Pandemia spowodowała, że dostęp do powszechnej opieki medycznej stał się utrudniony, z kolei pracownicy zaczęli bardziej doceniać wartość zdrowia. Dlatego też opieka medyczna stała się bardzo pożądanym benefitem niezależnie od wieku pracowników. Jest to trend, który zdecydowanie będzie się utrzymywał, a oferty czy pakiety związane z opieką medyczną będą się rozwijały podążając za oczekiwaniami pracowników. Kiedyś pracownicy koncentrowali się głównie na podstawowej opiece lekarskiej, teraz widoczne jest także zainteresowanie opieką psychologiczną, dietetyczną, czy dostępem do wiedzy o zdrowym trybie życia czy wykształcaniu zdrowych nawyków nie tylko u siebie, ale i u swoich rodzin.

3. Dbałość o zdrowie psychiczne i dobrostan

W trakcie pandemii zdecydowanie wzrosła świadomość zarówno pracowników, jak i pracodawców dotycząca tego jak ważne jest zdrowie psychiczne. Wcześniej temat ten pojawiał się sporadycznie, a firmy zazwyczaj uważały, że tego typu potrzeby są prywatną sprawą pracowników. Z drugiej strony, osoby zatrudnione nie postrzegały tego aspektu jako istotnego lub nie uważały za stosowne zgłaszanie takich problemów pracodawcy.
Obecnie normą jest, że pracodawcy w ramach pakietów benefitów zapewniają programy pozwalające na dbanie o dobrostan pracowników oraz oferują wsparcie psychologów lub warsztaty dotyczące zdrowia psychicznego. Świadomość tego jak ważny jest to obszar i jak przekłada się na funkcjonowanie pracowników także w zawodowych aspektach, zostanie w firmach zdecydowanie na dłużej, także po pandemii.

4. Przenoszenie narzędzi HR do Internetu

Wraz z przejściem firm w tryb pracy zdalnej, działy HR musiały zmienić formę części narzędzi, z których korzystały. Benefity, systemy motywacyjne, ocena pracownicza, monitorowanie potrzeb pracowników czy ich zaangażowania, nawet jeśli dotąd były realizowane w formule offline lub mieszanej, wraz ze zmianą trybu pracy przeszły do rozwiązań dostępnych online. Spowodowało to duże zmiany w dostępie do narzędzi HR, a także modyfikację sposobu myślenia o zarządzaniu nimi. Jest to kolejny aspekt, który zapewne zostanie na stałe w firmach. Także w tych rozwiązaniach HR, które wrócą do offline, np.: spotkania przy okazji oceny pracowników, narzędzia online na stałe będą ich uzupełnieniem. Dodatkowo są cenną wartością przy rozproszonych strukturach.

Pandemia wiele zmieniła w zasadach prowadzenia biznesu i procesach HR. Zmiany, które zaszły, w dużej części pozostaną w firmowej rzeczywistości na stałe usprawniając niektóre procesy i powodując ich większą dostępność dla pracowników w rozproszonych strukturach. Trendy te pojawiały się na rynku już od kilku lat, ale przeniesienie działania firm do rzeczywistości online przyspieszyło ich wdrożenie. Obraz narzędzi HR po pandemii będzie już zupełnie inny i dużo bardziej elastyczny oraz bogatszy pod względem dostępnych możliwości.

 

Dopasuj ofertę do potrzeb swojej firmy

 

Joanna Kamińska, Dyrektor HR, psycholog, autorka bloga HRzpasja.pl