Osiąganie celów biznesowych firmy uzależnione jest od wielu czynników zarówno zewnętrznych, jak i tych wewnętrznych. Jednym z najbardziej istotnych komponentów są pracownicy – ich kompetencje oraz poziom zaangażowania w realizowane zadania. Dlatego też monitorowanie tego co wpływa na angażowanie się pracowników jest jednym z zagadnień, któremu działy personalne poświęcają sporo uwagi.

Z CZYM MIERZĄ SIĘ OBECNIE PRACODAWCY?

Co roku pojawiają się kolejne wyniki badań dotyczące rynku pracy, wskazujące na wyzwania, którym muszą sprostać pracodawcy i pracownicy. Dotyczą one każdej branży, a obszary wskazywane przez respondentów kilka lat temu, w zdecydowanej większości są nadal aktualne. Większość z nich ponadto zyskuje na sile, co oznacza, że problem zazwyczaj nie jest rozwiązywany, a wręcz przeciwnie - z każdym rokiem eskaluje.

Cofając się kilka lat, widać, że już wtedy jednymi z kluczowych zagadnień były wysoki poziom stresu oraz depresja. W badaniach z 2017r. 85% respondentów wskazywało, że odczuwa stres w pracy . To samo badanie wskazywało, że ponad połowa pracowników nie angażuje się w pracę. Przedłużający się stres jest jednym z podstawowych czynników, które sprzyjają wypaleniu. Dlatego też, jest on tak niebezpieczny i istotnie wpływa na funkcjonowanie pracowników.

Tematyka wypalenia jest złożona. Sam fakt, że pełna definicja wypalenia zawodowego uwzględnia wyczerpanie emocjonalne, depersonalizację i obniżone poczucie osiągnieć , pokazuje jak wiele czynników ma nie wpływ i jak istotne jest kompleksowe podejście do profilaktyki lub wspierania pracowników w wyjściu z tego trudnego stanu.

W aktualnych raportach o zdrowiu wskazywane jest, że ponad 1 mln Polaków choruje na zaburzenia depresyjne, jednocześnie dane uzupełniane są informacją, że według OECD może być to liczba niedoszacowana z uwagi na stopień zrozumienia zaburzeń psychicznych, stygmatyzację chorych oraz dostęp do opieki psychiatrycznej.

Dodatkowo pandemia spowodowała, że problem zaburzeń związanych z obniżonym nastrojem narasta. Wypalenie zawodowe zostało uznane za jednostkę chorobową i od stycznia 2022 będzie możliwe wystawienie na nie zwolnienia lekarskiego. Pokazuje to wzrost znaczenia narastającego problemu. Wyraźny jest także wzrost świadomości pracowników. Według danych Medicover, w roku 2020 liczba osób korzystających z usług psychologa lub psychiatry wzrosła o ok. 45% w porównaniu do roku poprzedniego, a liczba umawianych konsultacji – o 55%.

Obniżony nastrój, wypalenie, depresja nierozerwalnie wiążą się z tym jak pracownicy funkcjonują w firmie i jak realizują zadania. Kiedy spojrzy się na światowe trendy, które cyklicznie monitoruje instytut Gallupa , dane wyglądają niepokojąco. Wskazują one, że średni poziom zaangażowania pracowników wynosi 15% i z każdym rokiem widoczne są tendencje spadkowe.

JAK ZAANGAŻOWANIE PRZEKŁADA SIĘ NA CELE BIZNESOWE FIRMY?

Satysfakcja z pracy i zaangażowanie są ściśle powiązane z efektami pracy i wynikami biznesowymi. Czasami kiedy szuka się rozwiązań problemów związanych z nieobecnościami pracowników, rotacją, czy produktywnością, nie doszacowuje się wpływu zaangażowania pracowników na te obszary. Z badań Instytutu Gallupa jasno wynika, że posiadanie wysokiego poziomu zaangażowania, przekłada się na liczne biznesowe korzyści, m.in.:
• 81% mniejszy wskaźnik absencji pracowników
• mniejsza rotacja (o 18% mniejsza w firmach wysoko rotujących i 43% w branżach gdzie rotacja jest niska)
• 18% większa produktywność
• 23% większa rentowność
• 64% mniej wypadków związanych z bezpieczeństwem pracy
• 10% większa lojalność klientów

Są to twarde dane, które wskazują, że warto zadbać o to, aby pracownicy byli zaangażowani w swoje zadania. Czasami nie ma potrzeby szukania usprawnień w procesach, narzędziach czy sposobie działania. Może okazać się, że źródłem problemów i jednocześnie ich rozwiązaniem jest podejście i postawa pracowników.

Jeśli firmy sprostają wyzwaniu jakim jest odpowiednie angażowanie pracowników w realizowane przez nich zadania, możliwe będzie przeliczenie tego efektu na realne zyski.

Istotne jest także to, co podkreśla Instytut Gallupa, że pracownicy dzielą się na 3 grupy – zaangażowanych, niezaangażowanych i aktywnie niezaangażowanych. Ci ostatni są najbardziej „niebezpiczeni” pod kątem wpływu na efektywność, gdyż nie tylko sami są niezaangażowani, ale wykazują postawę, która „zaraża” innych takim nastawieniem. Może powodować to sytuacje, w których w niedługim czasie z jednej, czy kilku takich osób w zespole, powstanie grupa, która nie ma już „serca” i zapału do wykonywanych obowiązków. Dlatego tak ważne jest to, aby być czujnym, monitorować i odpowiednio wcześnie wdrażać potrzebne rozwiązania.

CO WPŁYWA NA ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW?

Na zaangażowanie pracowników składają się 3 obszary – poczucie przynależności do organizacji, poczucie satysfakcji z pracy oraz zaufanie do menedżerów i ich roli. Każdy z nich składa się z określonych czynników, które firmy kształtują dbając o środowisko pracy, szkoląc menedżerów i dobierając odpowiednie czynniki motywacyjne. Aby pracownik był w stanie korzystać z tego, co oferuje mu pracodawca oraz aby z zapałem i chęcią podejmował inicjatywy, należy zadbać o jego wellbeing, czyli dobrostan, który w konsekwencji przekłada się na satysfakcję z pracy, poczucie przynależności i ostatecznie na zaangażowanie. Z kolei zaangażowanie przekłada się na wyniki biznesowe, także tworzy się łańcuch połączeń prowadzący od odpowiedniego podejścia - do dobrostanu pracowników i skutecznej biznesowo firmy.

JAK DOBRAĆ DZIAŁANIA, ABY PRZEKŁADAŁY SIĘ NA WZROST ZAANGAŻOWANIA?

Przede wszystkim konieczne jest rozpoznanie potrzeb pracowników, tak, aby dopasować rozwiązania budujące zaangażowanie, a także benefity do ich oczekiwań.

O tym jak to zrobić i od czego zacząć, warto przeczytać w artykule: https://zdrowafirma.medicover.pl/jak-rozpoczac-wdrozenie-nowego-programu-benefitow-w-firmie/

Tworząc ankietę do badania potrzeb pracowników, można ją połączyć np. z badaniem zaangażowania opartym o te 3 obszary opisane powyżej. Analizę zaangażowania warto przeprowadzać cyklicznie, np. raz do roku. Jest to jednocześnie doskonała okazja do zbadania potrzeb dotyczących benefitów, a także do monitorowania zadowolenia z wprowadzonych rozwiązań.

To, co istotne, warto postawić na większą elastyczność w doborze możliwych rozwiązań, tak, aby pracownicy mogli decydować o tym jakie benefity i wprowadzane przez firmę będą dla nich odpowiednie. Ważne jest także to, aby wachlarz możliwości obejmował różne obszary – zarówno związane ze zdrowiem fizycznym, jak i psychicznym, a także ze sportem, czy rozwijaniem pasji i możliwościami zaaranżowania czasu wolnego.

Dobrze dobrany system benefitów daje nie tylko możliwość wyboru dodatków, które będą motywujące, ale także da pracownikom przestrzeń do dbałości o równowagę psychiczną. Jeśli dodatkowo zadba się o to, aby dostępne były także materiały edukacyjne i webinary, pozwoli to na przykład menedżerom podnosić swoje kompetencje zarządcze, co z kolei przekłada się bezpośrednio na ich wpływ na zaangażowanie pracowników.

 

Dopasuj ofertę do potrzeb swojej firmy

 

Autor:
Joanna Kamińska, Dyrektor HR, psycholog, autorka bloga HRzPasja.pl

Źródła: