Temat zmian pokoleniowych na rynku pracy nie jest nowy. Od wielu lat firmy dopasowują swoje działania w taki sposób, aby odpowiadały na zapotrzebowanie poszczególnych grup docelowych. W ostatnim czasie dodatkowo na ten obszar nałożył się także wpływ pandemii, który zweryfikował część oczekiwań pracowników i zmienił ich postrzeganie tego, co jest potrzebne i wartościowe.

Do oczekiwań pracowników pokolenia X czy Y, firmy zdążyły się już dostosować i wprowadzić rozwiązania zadawalające te grupy. Jednak wraz z pojawianiem się młodszych pracowników, niejednokrotnie okazuje się, że oferta pracodawcy nie do końca odpowiada ich wyobrażeniom na temat miejsca pracy. Dlatego też warto zastanowić się, czy środowisko, które zastają, stwarza im warunki do tego, aby z zaangażowaniem realizowali stawiane im cele.

NA CO MŁODZI ZWRACAJĄ UWAGĘ SZUKAJĄC PRACY?

PWC przygotowało raport dotyczący młodych osób na rynku pracy, który wskazuje na najważniejsze dla tej grupy zagadnienia. Po pierwsze Istotne są możliwości rozwoju - tutaj znaczenie ma zarówno branża firmy oraz jej reputacja, jak i możliwość uczenia się od bardziej doświadczonych osób. Stawia na nią prawie 70% respondentów, przedkładając to nad pracę w młodym zespole (30%). Jest to o tyle ciekawy wynik, że często pracodawcy starają się zachęcać do aplikowania, zamieszczając w ogłoszeniu informację o młodym, dynamicznym zespole. Jak się okazuje, są rzeczy ważniejsze. Nie ulega jednak wątpliwości, że nadal liczy się dobra atmosfera, a do tego możliwość łączenia pracy zdalnej ze stacjonarną oraz stabilność pracy. Te dwa ostatnie elementy zyskały na znaczeniu wraz z pojawieniem się pandemii, która przyzwyczaiła pracowników choćby do częściowej pracy zdalnej oraz wskazała jak ważne jest bezpieczeństwo zatrudnienia.

Teraz, podobnie jak w tym samym badaniu w 2020r., młode osoby biorą pod uwagę także poziom wynagrodzenia (ponad 90%) oraz ofertę benefitów, która jest wskazywana jako istotna przez 75% badanych.

JAKICH BENEFITÓW SZUKAJĄ MŁODZI PRACOWNICY?

Część oczekiwań jest wspólnych dla osób z różnych przedziałów wiekowych, jednak warto zwrócić uwagę na to, co wyróżnia się w grupie pokolenia Z oraz zastanowić się, co można im zaoferować w ramach zasobów firmy.

W wcześniej wspomnianym badaniu na pierwszym miejscu pojawia się rozwój – możliwość uczestniczenia w szkoleniach jest ważna dla 48,5% osób. Następnie, powyżej 30% wskazań pojawiają się: elastyczne godziny pracy, ubezpieczenie zdrowotne, możliwość pracy zdalnej i prywatna opieka medyczna, przy której widoczny jest wzrost znaczenia w porównaniu z poprzednim rokiem. Osoby z pokolenia Z wskazują także na dofinansowanie do sportu, rozwój swoich pasji oraz wsparcie psychologiczne.

Kiedy spogląda się na różnice w badaniu rok do roku, widoczny jest wzrost świadomości tego jak ważny jest aspekt zdrowia – zarówno tego fizycznego, jak i psychicznego. Dlatego też dobierając zakres benefitów, warto zwrócić uwagę na to, aby zagospodarować tę przestrzeń. Udostępniając pracownikom dostęp do opieki medycznej, a także do wsparcia psychologa, daje się im podstawę do tego, aby czuli się bezpiecznie. Dodatkowo, jeśli otrzymają możliwość korzystania z webinarów, szkoleń online dotyczących tematyki wellbeing, czy ogólnie z obszarów dotyczących zdrowia psychicznego, będzie to dla nich dodatkowa wartość. Z jednej strony da ona pracownikom przekonanie, że pracodawca jest świadomy tego, co obecnie jest ważne dla zatrudnionych osób, a z drugiej, pozwoli firmom na przeciwdziałanie problemom związanym chociażby z obniżonym nastrojem, czy wypaleniem zawodowym (https://zdrowafirma.medicover.pl/wypalenie-zawodowe-jego-oblicze-w-czasach-pracy-zdalnej/).

Poza tym w zakresie troski o zdrowie mieszczą się także zagadnienia związane z dietą, prawidłowym odżywianiem, czy budowaniem odpowiednich nawyków żywieniowych. Są one istotne dla pokolenia Z, jednak benefity z tego obszaru nie są dostępne u większości pracodawców. O tym co można zaproponować, warto przeczytać tutaj: https://zdrowafirma.medicover.pl/zdrowe-jedzenie-i-dieta/. 

Część pracodawców ma przekonanie, że tematy związane z dobrostanem pracowników są ich prywatną sprawą, jednak pojawia się coraz więcej badań i dowodów na to, że dobre samopoczucie przekłada się w dużym stopniu na wyniki biznesowe całej organizacji (więcej https://zdrowafirma.medicover.pl/jak-dbalosc-o-wellbeing-pracownikow-wplywa-na-cele-biznesowe-firmy/).

NA CO ZWRACAJĄ UWAGĘ MŁODZI PRACOWNICY?

Dbając o dopasowanie systemu benefitów do oczekiwań najmłodszych pracowników, warto zwrócić uwagę na to w jaki sposób będą oni z niego korzystać i tak przygotować ofertę, aby możliwość skorzystania i sposób dotarcia do niej były dopasowane do trybu funkcjonowania pracowników z pokolenia Z. Kiedyś nowozatrudniona osoba przychodząc do firmy otrzymywała opasły segregator z regulaminami, dokumentami i informacjami dotyczącymi dodatków pozafinansowych, z których może korzystać. Później w to miejsce pojawiły się prezentacje czy dokumenty w wersji elektronicznej. Teraz jest czas na to, aby pracownik otrzymał login do dedykowanej platformy, która zbiera w całość jego benefity i umożliwia mu korzystanie z tego, co jest dla niego interesujące. Co ważne, pracownik może mieć do niej dostęp dokładnie w tym momencie, w którym tego potrzebuje – bez czekania na odpowiedź z działu personalnego, czy sprawdzania informacji w intranecie w poszukiwaniu odpowiedzi na to z czego i jak może korzystać.

Kolejne pokolenia na rynku pracy, pociągają za sobą następne wyzwania i powodują, że rynek benefitów musi za nimi nadążać. Jest to niezwykle ważne, aby budować takie rozwiązania, które będą dla pracowników wartościowe i które zwiększą ich satysfakcję, a także zaangażowanie w zadania realizowane w miejscu pracy.

 

Dopasuj ofertę do potrzeb swojej firmy

 

Autor:
Joanna Kamińska, Dyrektor HR, psycholog, autorka bloga HRzPasja.pl

Źródła: