Badanie ze skierowaniem - lista, kto może zlecić? 

Nie wszystkie badania wykonać można bez skierowania lekarza. Część z dostępnych w naszej ofercie badań wymaga konsultacji lub wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) bądź specjalisty. Jakich badań diagnostycznych nie wykona się bez skierowania i od kogo trzeba je uzyskać?
Kto może wystawić skierowanie? Badania może zlecać lekarz rodzinny lub lekarz innej specjalizacji.

Na czym polegają badania diagnostyczne? 

O badaniach diagnostycznych i ich znaczeniu w profilaktyce wielu chorób mówi się w ostatnich latach znacznie częściej. Jeśli są one wykonywane regularnie, pozwalają szybko wykryć ewentualne nieprawidłowości. Dzięki temu lekarz może znacznie szybciej rozszerzyć diagnostykę o specjalistyczne badania lub rozpocząć właściwą terapię. Badania profilaktyczne, choć przez pacjentów najczęściej kojarzone z badaniem krwi, obejmować mogą również analizę moczu, kału, wymazy.

Istotą wykonywania badań profilaktycznych jest regularne monitorowanie stanu zdrowia, szczególnie że wiele chorób potrafi przez długi czas nie dawać żadnych objawów. Gdy się już pojawią symptomy, rokowania często mogą być mniej korzystne, niż gdyby choroba zdiagnozowana została znacznie szybciej. Wiele schorzeń im później zostanie wykrytych, tym większe spustoszenie powodują w organizmie, a metody leczenia bywają mocno ograniczone.

Lista wszystkich badań w e-sklepie Medistore
SPRAWDŹ >>

Zaleca się, aby niektóre badania profilaktyczne wykonywać co 1-3 lata, należy jednak brać pod uwagę sytuację zdrowotną danego pacjenta. Ważna jest przede wszystkim historia dotychczasowych chorób, zdiagnozowane choroby przewlekłe, wiek pacjenta, płeć, a także czynniki ryzyka wynikające z wywiadu rodzinnego. Dlatego warto skonsultować się z lekarzem.


  • Sprawdź listę najczęściej wykonywanych badań w kierunku chorób, a także badania profilaktyczne.

Skierowanie na badania - kto może zlecić? 

Niektóre badania można wykonać bez skierowania, natomiast inne w pierwszej kolejności wymagają wizyty bądź konsultacji u lekarza. W zależności od wariantu badania, skierowanie może zostać wystawione przez lekarza POZ lub specjalistę.Kiedy skierowanie na podstawowe badania nie jest wymagane?

Pacjenci Medicover mają możliwość skorzystania bez skierowania od lekarza POZ lub specjalisty z:

  • bezpłatnych badań laboratoryjnych w ramach abonamentu, czyli bez dodatkowej opłaty, raz w roku abonamentowym; są to: morfologia, mocz – badanie ogólne, stężenie glukozy na czczo, cholesterol całkowity,
  • niemal większości dostępnych badań laboratoryjnych, ale za wniesieniem opłaty.

Niektóre badania obrazowe bezwzględnie wymagają przedstawienia skierowania od lekarza

Ile jest ważne skierowanie na badania?

Okres ważności skierowania na badania nie został ściśle sprecyzowany w przepisach. Przyjmuje się, że jest ono ważne, dopóki istnieją wskazania do wykonania badań. Jeśli jednak od daty jego wystawienia upłynęło co najmniej 30 dni, należy upewnić się, że wybrane laboratorium nie będzie wymagało wystawienia nowego skierowania.

Lista badań ze skierowaniem 

Badania, które zawsze wymagają przedstawienia skierowania to m.in.: 

  • badania medycyny nuklearnej (scyntygrafia, RTG): 

       RTG jamy brzusznej,
       RTG klatki piersiowej,
       RTG kręgosłupa,
       RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
       RTG przełyku,
       RTG ręki,
       RTG stopy,
       RTG trzeciego migdałka;
       RTG zębów,
       urografia, 

  • tomografię komputerową (TK),
  • badanie PET-CT (pozytonowa tomografia emisyjna),
  • wszystkie badania z użyciem środka kontrastowego,
  • badania zgodności tkankowej,
  • niektóre badania genetyczne i prenatalne.

Skierowanie na badanie RTG może dać lekarz POZ lub inny specjalista.

Skierowania wystawiane są przez lekarza na podstawie stanu zdrowia pacjenta lub wynikają ze ścieżki diagnostycznej procesu chorobowego. Pacjent ma prawo zdecydować, że będzie diagnozował się sam, ale wówczas robi to na własny koszt.

Powiązane tematy: 

Na czym polega pobieranie krwi?

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 11.10.2023
Data ostatniej aktualizacji 12.10.2023