Monitorowanie owulacji ultrasonografem jest jednym z badań wykorzystywanych w diagnostyce niepłodności. Badanie wykonywane jest głowicą dopochwową (transwaginalną).

KUP ONLINE 

Spis treści

  1. Termin wykonania badania USG monitorowanie owulacji
  2. Przed badaniem USG monitorowanie owulacji
  3. USG monitorowanie owulacji kiedy zrobić badanie 

Termin wykonania badania USG monitorowanie owulacji

  • W cyklach regularnych tzn. 28 +/- 2 dni owulacja zwykle ma miejsce między 12 a 14 dniem cyklu liczonym od pierwszego dnia miesiączki. Monitoring owulacji prowadzi się od 10-11 dnia cyklu co 2 dni (w niektórych przypadkach codziennie) oznaczając liczbę i średnicę największych pęcherzyków w obu jajnikach oraz obraz błony śluzowej w macicy.
  • W cyklach nieregularnych owulacja może być w innym dniu niż między 12 a 14 dniem cyklu liczonym od pierwszego dnia miesiączki, w związku z tym konieczna może być większa ilość badań USG.

Przed badaniem USG monitorowanie owulacji

Przed badaniem USG opróżnij pęcherz moczowy.

USG monitorowanie owulacji kiedy zrobić badanie 

Termin wykonania badania zależy od dnia cyklu. 

W cyklach regularnych tzn. 28 +/- 2 dni owulacja zwykle ma miejsce między 12 a 14 dniem
cyklu liczonym od pierwszego dnia miesiączki. Monitoring owulacji prowadzi się od 10-11 dnia
cyklu co 2 dni (w niektórych przypadkach codziennie) oznaczając liczbę i średnicę
największych pęcherzyków w obu jajnikach oraz obraz błony śluzowej w macicy.

W cyklach nieregularnych owulacja może być w innym dniu niż między 12 a 14 dniem cyklu
liczonym od pierwszego dnia miesiączki, w związku z tym konieczna może być większa ilość
badań USG.

USG monitorowanie owulacji wersja do druku: