Nieinwazyjne badanie prenatalne Veracity

Badanie Veracity jest jednym z najnowocześniejszych badań prenatalnych, które wykorzystywane jest do wykrywania aneuploidii w obrębie chromosomów oraz wybranych mikrodelecji.

KUP ONLINE

Spis treści: 

 1. Nieinwazyjne badanie prenatalne Veracity co to jest?
 2. Kiedy robić badanie prenatalne Veracity?
 3. Badanie prenatalne Veracity jak się przygotować?
 4. Jakie choroby wykrywa prenatalne Veracity?
 5. Badanie prenatalne Veracity cena

Nieinwazyjne badanie prenatalne Veracity co to jest?

Veracity to badanie prenatalne określane także jako NIPT, czyli nieinwazyjne badanie prenatalne. Zadaniem testu jest ocena ryzyka wystąpienia u dziecka tzw. aneuploidii i mikrodelecji, które mogą wywołać problemy zdrowotne wpływające na jakość życia dziecka. Badanie jest całkowicie bezpieczne dla matki oraz dziecka. W odróżnieniu od testu Panorama, Veracity może być wykonywane także u kobiet będących w ciąży bliźniaczej, w tym również w przypadku tzw. zespołu zanikającego bliźniaka. W przypadku uzyskania wyniku testu świadczącego o wysokim ryzyku wystąpienia wskazanych wad i zaburzeń lekarze i pacjentka mają możliwość odpowiedniego przygotowania się do porodu, w tym uwzględnienia niezbędnej i koniecznej pomocy zarówno dziecku, jak i jego rodzicom.

Kiedy robić badanie prenatalne Veracity?

Badanie zalecane jest paniom w ciąży, w szczególności tym, u których stopień ryzyka wystąpienia zaburzeń wykrywanych przez test Veracity oszacowany został jako podwyższony. Potwierdzenie przypuszczenia, że u płodu występują określone wady genetyczne pozwala na przygotowanie się do porodu dziecka o szczególnych potrzebach. Nieprawidłowe wyniki testu, potwierdzające występowanie wad wrodzonych to bardzo ważna informacja zarówno dla ginekologa, jak i neonatologa, pod którego opiekę trafia niemowlę tuż po porodzie.

Badanie prenatalne Veracity jak się przygotować?

Wykonanie testu Veracity wymaga pobrania próbki krwi od matki dziecka. Następnie, w warunkach laboratoryjnych, z krwi matki izolowane jest DNA dziecka, które następnie poddane zostaje analizie. Badanie może zostać wykonane w dowolnym momencie, ponieważ nie wymaga od kobiety szczególnego przygotowania. Ograniczeniem jest jednak wiek ciąży, ponieważ test Veracity jest wykonywany dopiero od 10 tygodnia ciąży.

Jakie choroby wykrywa prenatalne Veracity?

Aneuploidie, czyli zaburzenia obserwowane w ilości materiału genetycznego, jakie wykrywa badanie to:

 • zespół Downa (trisomia 21),
 • zespół Edwardsa (trisomia 18),
 • zespół Patau (trisomia 13),
 • zespół Jacobsa,
 • zespół Turnera,

jak również:

 • zespół Di George,
 • zespół delecji 1p36,
 • zespół Wolfa-Hirschhorma,
 • zespół Smith-Magensa.

Badanie prenatalne Veracity cena

Test Veracity jest badaniem bardzo dostępnym, ze względu na dużą ilość lokalizacji, w jakich jest on wykonywany. Cena badania w różnych miastach w Polsce to 2490 zł.

Czytaj także:

"Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące postępowania w zakresie diagnostyki prenatalnej"

ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/157130

"Psychologiczne aspekty diagnostyki prenatalnej wad wrodzonych"

ceeol.com/search/article-detail