MCV jest oznaczany jako jeden z parametrów w ramach badania morfologii krwi. Kiedy wykonać badanie, na co wskazuje wartość podwyższona lub poniżej normy oraz jaka jest cena badania MCV?


Spis treści:

  1. Czym jest MCV
  2. Kiedy wykonać badnanie?
  3. Normy
  4. Podwyższone MCV
  5. Niski poziom MCV

Czym jest wskaźnik MCV?

Dla prawidłowego funkcjonowania organizmu ważna jest nie tylko liczba krwinek, ale również ich budowa i wielkość. MCV (Mean Corpuscular Volume) jest parametrem wchodzącym w skład morfologii, który informuje o średniej objętości erytrocytów.

Kiedy wykonać badanie MCV w morfologii krwi?

Parametr oznaczany jest podczas rutynowego badania, jakim jest morfologia krwi obwodowej. Są też wskazania - szczególne znaczenie diagnostyczne zyskuje w przypadku podejrzenia u pacjenta niedokrwistości, której przyczyną może być niedobór żelaza, witaminy B12 lub kwasu foliowego.

Najbardziej charakterystycznymi symptomami, które mogą świadczyć o anemii są:

  • uczucie ciągłego zmęczenia,
  • szybka męczliwość,
  • bóle, zawroty głowy,
  • bladość skóry.

Na podstawie uzyskanego wyniku MCV można określić rodzaj niedokrwistości, a także w niektórych przypadkach rozpoznać przyczynę tego stanu.

Normy MCV

Wynik badania zależy od laboratorium, w którym zostało wykonane oznaczenie tego parametru. Zwykle zakres wartości referencyjnych MCV mieści się w przedziale 82-92 fl (femtolitr). Należy jednak skonsultować uzyskany wynik z lekarzem, który uwzględni indywidualne cechy pacjenta, w tym wiek i choroby, z jakimi się on zmaga.

MCV oznacza średnią objętość erytrocytuj. Stosuje się go m.in. w diagnostyce niedokrwistości. Niskiem MCV dostarcza informacji o niedokrwistości mikrocytarnej.

Podwyższone MCV - o czym świadczy?

Zbyt wysoka wartość MCV oznacza makrocytozę - duże krwinki czerwone. Najczęstszą jej przyczyną jest niedokrwistość spowodowana niedoborem kwasu foliowego i/lub anemi z niedoboru witaminy B12.

Wysoka wartość tego parametru może wystąpić również w przebiegu chemioterapii, przewlekłych chorób wątroby, niedokrwistości hemolitycznej czy po przeszczepieniu szpiku kostnego. Zwykle jednak poza przekroczonym wskaźnikiem MCV, pojawiają się inne nieprawidłowości w morfologii krwi.

Niski poziom MCV

Gdy w badaniu krwi wartość MCV jest poniżej normy, oznacza to, że krwinki czerwone pacjenta są zbyt małe - mikrocytarne. Stan ten świadczy o anemii wywołanej zbyt niskim stężeniem żelaza w organizmie (tzw. niedokrwistość z niedoboru żelaza).

Obniżone MCV może pojawić się przy niewłaściwej diecie, ale także np. przy krwawieniu z przewodu pokarmowego czy przewlekłych chorobach, które wpływają na organizm.