Badanie na alergie i pasożyty

IgE całkowite, czyli przeciwciała IgE, wytwarzane są przez układ odpornościowy organizmu w alergiach i chorobach pasożytniczych. Przeciwciała wytwarzane są przez układ odpornościowy jako odpowiedź na wniknięcie do organizmu alergenów, czyli substancji, które są rozpoznawane jako obce, a także na zarażenie pasożytnicze. Zapoczątkowują odpowiedź prowadzącą do uczulenia na nie organizmu. Zwykle badanie stężenia IgE całkowitego jest jednym z elementów diagnostyki chorób alergicznych. Prawidłowy wynik jest różny dla osób z poszczególnych grup wiekowych. Niskie stężenie IgE obserwuje się u dzieci i niemowląt. 

IgE całkowite badanie na alergię i pasożyty.

Spis treści:

  1. Co to jest IgE całkowite?
  2. Kiedy badać IgE całkowite?
  3. Jak przygotować się do badania IgE całkowite
  4. Kto powinien zbadać IgE całkowite?
  5. IgE całkowite normy

Co to jest IgE całkowite?

IgE często jest zaliczane jako jeden z elementów diagnostyki alergii. Badanie wykonuje się z próbki krwi żylnej. W pobranym materiale bada się stężenie przeciwciał IgE – które wzrasta we krwi po kontakcie organizmu z czynnikiem alergizującym, np. białkami zawartymi w pyłku roślinnym, śliną zwierząt czy roztoczami.

IgE a pasożyty

Przeciwciała IgE są uwalniane nie tylko w reakcjach alergicznych, lecz także w przebiegu robaczyc – chorób pasożytniczych, np. tasiemczycy. Duże stężenie całkowitego IgE przy braku objawów choroby alergicznej powinno przede wszystkim skłaniać do wykluczenia zakażenia pasożytniczego.

 

Kiedy badać IgE całkowite?

O wykonaniu badania stężenia IgE całkowitego decyduje lekarz na podstawie szeregu czynników, przede wszystkim  informacji podanych w wywiadzie medycznym, które mogą wskazywać na rozwijającą się chorobę alergiczną.

Wskazania do badania IgE

Do najczęstszych objawów alergii skłaniających pacjentów do włączenia diagnostyki należą zmiany skórne - pokrzywka, wyprysk alergiczny, podrażnienia skóry po kontakcie z wodą lub środkami czystości, objawy ze strony układu pokarmowego (wzdęcia, biegunka, ból brzucha, uczucie przelewania) czy oddechowego (duszność, wyciek z nosa, drapanie w gardle, kaszel i konieczność ciągłego odchrząkiwania).

Badanie stężenia przeciwciał IgE zwykle jest jednym z elementów diagnostyki chorób alergicznych. Bywa, że lekarz na podstawie objawów zgłaszanych przez pacjenta i wywiadu medycznego zleca wykonanie tego badania wraz z wykonaniem testów alergicznych – zarówno z krwi, jak i testów skórnych.

Badanie jest często zlecane w diagnostyce alergii niemowląt i dzieci. U osób, u których objawy alergiczne są oczywiste badanie IgE całkowite wykonuje się, aby odróżnić alergię IgE zależną od IgE niezależnej, co ma wpływ na planowaną terapię.

W rzadkich przypadkach badanie zleca się u podróżników i turystów zgłaszających objawy tropikalnych chorób pasożytniczych oraz u osób, u których podejrzewa się chorobę pasożytniczą.

Jak przygotować się do badania IgE całkowite?

Badanie IgE nie wymaga specjalnego przygotowania. Pacjent nie musi powstrzymywać się od jedzenia, w tym przypadku nie trzeba być na czczo. Warto jednak zadbać o prawidłowe nawodnienie. Na godzinę przed pobraniem można wypić szklankę wody lub niesłodzonej, lekkiej herbaty. Pacjent przed pobraniem krwi powinien odpocząć. Przed wejściem do gabinetu zabiegowego należy odpocząć, zaleca się siedzenie i odpoczynek przez około 10-15 minut przed wejściem do gabinetu zabiegowego.

Przebieg badania

Badanie polega na pobraniu z żyły łokciowej niewielkiej próbki krwi, którą następnie poddaje się analizie pod kątem stężenia przeciwciał IgE. Badanie, wraz z czynnościami przygotowawczymi, trwa kilka minut. Aby uwidocznić żyłę i ułatwić pobranie, przed wkłuciem powyżej miejsca pobrania umieszcza się opaskę uciskową, następnie odkaża się skórę w miejscu, z którego zostanie pobrana krew.

Kto powinien zbadać IgE całkowite?

Badanie stężenia przeciwciał IgE całkowitego wykonuje się zarówno u dzieci (nawet niemowląt), jak i osób dorosłych. Powinni je wykonać, wszyscy ci pacjenci, którym lekarz zalecił diagnostykę chorób alergicznych lub pasożytniczych.

Badanie IgE można wykonać w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów sugerujących alergię – zmian na skórze, kataru alergicznego, dolegliwości ze strony układu pokarmowego czy oddechowego. Zwykle badanie stężenia przeciwciał IgE jest jednym z elementów dalszej diagnostyki alergicznej.

Wynik badania IgE całkowie

Wynik badania nie może być interpretowany samodzielnie.

Należy pamiętać, że całkowite stężenie IgE w surowicy krwi ma małą wartość jako badanie przesiewowe w kierunku chorób alergicznych, ponieważ istnieje wiele innych zespołów chorobowych, w przebiegu których może występować podwyższone stężenie IgE. W diagnostyce alergii jest badaniem, które powinno być wykonywane wraz z innymi, celowanymi badaniami alergicznymi. 

Ile się czeka na wyniki

W zależności od laboratorium wyniki badania mogą być dostępne nawet tego samego lub kolejnego dnia roboczego.

IgE całkowite normy

IgE zwykle występują we krwi w bardzo małych ilościach. Ich stężenie jest różne u osób z różnych grup wiekowych. Przyjmuję się, że norma IgE dla dorosłych wynosi mniej niż 100 j/ml. Niskie stężenie IgE całkowitego obserwuje się u noworodków zaraz po urodzeniu.

Wraz z wiekiem stężenie immunoglobuliny we krwi stopniowo rośnie, osiągając szczyt w wieku 10-14 lat, następnie obniża się, by w wieku około 75 lat osiągnąć najniższe stężenie.

Norma IgE całkowite *

WiekNorma (IU/ml)
> 1 miesiąc < 1,5
1-12 miesięcy< 15 
1-5 lat< 60
5-9 lat< 90 
9-15 lat< 200
> 15 lat< 100

* Zakres referencyjny może się różnić w zależności od laboratorium wykonującego badanie, podane wartości nie powinny być interpretowane samodzielnie przez pacjenta

Podczas oceny wyniku tego badania IgE specjalista weźmie pod uwagę nie tylko wiek, ale również inne czynniki, np. współistnienie chorób przewlekłych, np. astmy alergicznej.

Interpretację wyniku należy pozostawić w gestii lekarza prowadzącego, który zna sytuację zdrowotną pacjenta i historię zaostrzeń i objawów o podłożu alergicznym. 

Prawidłowy wynik  nie wyklucza jednak atopii lub alergii, dlatego oznaczanie całkowitego stężenia IgE ma niewielką wartość w rozpoznawaniu chorób alergicznych. W alergologii badanie to wykonuje się głównie w celu monitorowania leczenia alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej oraz u pacjentów chorujących na astmę.

Postępowanie terapeutyczne zależy przede wszystkim od występowaniu lub braku objawów klinicznych choroby.


Badania powiązane z IgE całkowite 

Artykuły, które mogą cię zainteresować